U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 december 2017, 9.01u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, graag herinner ik u aan artikel 67, punt 2, eerste lid, van het reglement van het Vlaams Parlement, dat luidt als volgt:

“Wanneer het zich laat aanzien dat de algemene bespreking in plenaire vergadering meer dan één vergadering in beslag zal nemen, wordt de sprekerslijst op het einde van de eerste vergadering afgesloten.”

Ik nodig u dan ook uit mij eventuele wijzigingen aan de sprekerslijst mee te delen voor het einde van deze morgenvergadering.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.