U bent hier

In de kijker

Plenair debat over begroting 2018

Download hier de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 2 d.d. 19/12/17)

De plenaire vergadering bespreekt op woensdag 20 en donderdag 21 december de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2018. De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met deze begrotingsontwerpen voor 2018 diende de Vlaamse Regering ook het ontwerp van programmadecreet voor 2018 in. Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren.

Video

Agenda

vanaf 09:00 uur: BEGROTINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van het Rekenhof
16 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Beraadslaging

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.