U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over interfederaal energiepact

De transitie naar een koolstofarm energiesysteem vergt een duidelijke langetermijnvisie voor het energiebeleid. Daarom besloten de vier ministers van Energie in België op 26 april 2017 om tegen het einde van het jaar een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Zo willen ze een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening garanderen. Op maandag 11 december bereikten de ministers Marghem, Tommelein, Crucke en Fremault een principeakkoord over het energiepact. De afgelopen weken is vooral discussie ontstaan over de kernuitstap vanaf 2025. Op vraag van de oppositie debatteert de plenaire vergadering over de opmaak van het interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse Regering ter zake.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de situatie van de ter dood veroordeelde Iraanse professor Ahmadreza Djalali;
  • de aanpak van de wooncrisis en de aanbevelingen van het Crisisplatform Wonen;
  • de impact van de schrapping van woonuitbreidingsgebied op het aanbod aan sociale woningen;
  • de Vlaamse cofinanciering van spoorinvesteringen;
  • de stijging van de rusthuisprijzen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 december 2017 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
129 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
129 (2017-2018)

BESPREKING

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 13 december 2017 gehouden actualiteitsdebat over de opmaak van het interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse Regering daarin
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.