U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bart Somers bij motie van orde een voorstel gedaan tot het verlenen van voorrang in commissie aan het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroomdoelstellingen, de wkk-doelstellingen en de energieheffing.

Dat betekent dat de vergadering daarover kan beslissen. Bij het aannemen van een voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie wordt het betrokken onderwerp vooraan op de agenda van de commissievergadering geplaatst. De voorzitter wijst het toe aan de desbetreffende commissie, in dit geval de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Dat is exclusief het voorrecht van de voorzitter. Hij kan ook niet toewijzen, en dan heeft de minister een probleem. Dat is een grapje.

Dat is conform artikel 59, punt 3: “De voorzitter wijst de bevoegde commissie aan. Hij kan daarover ook overleg plegen met de plenaire vergadering; in voorkomend geval wordt over verwijzing naar een commissie bij zitten en opstaan gestemd.”

Ik veronderstel dat alle fracties het ermee eens zijn dat wij dat naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwijzen. Ik kijk even naar de ondervoorzitter van de Vlaams Belangfractie. Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Dat betekent dat het ontwerp van decreet in behandeling kan worden genomen vanaf de zesde werkdag na de dag van de verspreiding onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de regering, tenzij tot de spoedbehandeling wordt besloten. Gaat u ermee akkoord dat wij dat volgende week woensdag op de agenda van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn plaatsen? Is iedereen het daarover eens? (Instemming)

De tekst zelf van het ontwerp van decreet is inmiddels ter beschikking gesteld. Het is zoals het arrest van de Raad van State: ik zal ervoor zorgen dat u dat straks in uw mailbox vindt.

Mijnheer Somers, dan is uw voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie aangenomen.

Dank u wel, namens de regering.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.