U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 november 2017, 14.01u

Voorzitter
van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders
1393 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders betreffende het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen.

De heer Tobback heeft het woord.

Voorzitter, ik wil nog eens terugkomen op het argument dat de minister zelf ons gisteren heeft gegeven, namelijk dat uit onderzoek blijkt dat bijna 90 procent, 88 procent van de Vlamingen voorstander is van het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes.

We weten hoe groot het probleem van zwerfvuil is: er zijn de kosten voor de gemeenten, de kosten voor het milieu, de kosten voor de volksgezondheid potentieel zelfs, met de microplastics. In die optiek zou het dan eigenlijk bizar zijn om niet onmiddellijk over te gaan tot het invoeren van zo’n systeem als er zo’n breed draagvlak is, vooral omdat in afwachting de kosten daadwerkelijk blijven oplopen en de minister ook nog eens een soort alternatief onderzoek heeft gevraagd voor nieuwe middelen, nieuwe methoden, die nog eens geld dreigen te kosten. Dus ook daar loopt de factuur dubbel op, zowel maatschappelijk als voor het bedrijfsleven en voor de betrokkenen.

Met andere woorden, voor zo’n brede basis zou er toch ook in dit parlement een zeer brede basis moeten zijn, en zou het al te gek zijn mochten we tijd en middelen van de Vlaamse burger verliezen door nog langer te aarzelen, zelfs maar één seconde.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders betreffende het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.