U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 november 2017, 14.01u

Voorzitter
van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke
1388 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke betreffende de garantie dat drinkwater een basisrecht is voor elke Vlaming.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, waarom vragen we de spoedbehandeling? Het is zo dat minister Schauvliege heeft aangekondigd in de commissie dat ze een versnelde evaluatie wil doen van de integrale waterfactuur, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Opdat ze bij die evaluatie het voorstel van resolutie dat hier voorligt, zou kunnen meenemen, lijkt het me logisch dat we hier vandaag in het parlement de hoogdringendheid vragen. Dan kan ze op basis hiervan ervoor zorgen dat het voor elke Vlaming gegarandeerd is dat die een minimum aan drinkwater krijgt. Dan kan ze dat meenemen in haar evaluatieproces.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke betreffende de garantie dat drinkwater een basisrecht is voor elke Vlaming naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.