U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

In dit ontwerp van decreet interesseert ons vooral dat de bodemdeskundigen extra verantwoordelijkheid krijgen. Tot nu toe was het zo dat als een erkend bodemdeskundige, een studiebureau erkend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), een rapport maakte, dat rapport nog eens helemaal door de OVAM werd nagekeken. Nu geven we die bodemdeskundigen wat meer verantwoordelijkheid, en dat is een goede zaak.

Het is ook een goede zaak dat we nu toch echt wel afstevenen op een overzicht van hoe het zit met risicovolle terreinen. Eigenaars kunnen immers verplicht worden om een bodemonderzoek te doen, ten laatste tegen 2036 voor risicovolle terreinen. Zo zullen we eindelijk perfect weten welke moeten worden gesaneerd en welke niet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1266/1)

– De artikelen 1 tot en met 61 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.