U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 november 2017, 14.01u

Voorzitter
van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke
1388 (2017-2018) nr. 1
van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders
1393 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, we zouden graag bij hoogdringendheid twee voorstellen van resolutie aan de agenda willen toevoegen. Een eerste voorstel van resolutie is van de heer Beenders en anderen betreffende de garantie dat drinkwater een basisrecht is voor elke Vlaming. Een tweede voorstel van resolutie is van de heer Vandenberghe en anderen betreffende het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen. De voorstellen van resolutie zijn ingediend en rondgedeeld.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.