U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 november 2017, 14.01u

Voorzitter
Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen
De voorzitter

Wijziging van de opdracht

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 27 november 2017 ingestemd met de volgende voorstellen met betrekking tot de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen:

1. twee aangekondigde voorstellen van kaderdecreet inzake alternatieve financiering van overheidsinvesteringen (respectievelijk over de organisatie van pps en over financieringsinstrumenten) worden na hun indiening voor behandeling verwezen naar de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen en dus niet naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting;

2. de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen wordt ontslagen van haar opdracht een maatschappelijke beleidsnota op te stellen, wat impliceert dat er geen themadebat in plenaire vergadering zal zijn;

3. de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen mag haar werkzaamheden voortzetten tot zij de voormelde voorstellen van decreet definitief heeft afgehandeld.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.