U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebatten over meertaligheid op school en over antidepressivagebruik bij kinderen en jongeren

De plenaire vergadering houdt actualiteitsdebatten over 2 actuele hete hangijzers , namelijk het gebruik van de thuistalen van kinderen andere dan het Nederlands op school (debat met minister Hilde Crevits) en het sterk toegenomen gebruik van antidepressiva bij kinderen en jongeren (debat met minister Jo Vandeurzen).

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Als er een actualiteitsdebat wordt toegevoegd aan de agenda, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 29 november 2017 (pdf)

Codextrein (wijziging Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genoemd) en houdt de eindstemming. De Vlaamse Regering diende dit ontwerp van decreet in om een groot aantal wijzigingen aan te brengen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), de regelgeving inzake de omgevingsvergunning en de regelgeving met betrekking tot de handhaving. Hierdoor moet de Codextrein het ruimtelijk beleid vereenvoudigen en actualiseren, en een eerste belangrijke stap vormen om de principes van het witboek Beleidsplan Ruimtelijk Vlaanderen uit te voeren (nl. de verdere inname van open ruimte tegengaan en werk maken van administratieve vereenvoudiging). Een van de meest opvallende voorgestelde wijzigingen is dat beroep indienen tegen vergunningsbeslissingen voortaan wordt beperkt tot personen die tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar hebben ingediend.

Verzameldecreet hoger onderwijs

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan de regelgeving voor het hoger onderwijs. Het ontwerp bevat maatregelen inzake de rationalisatie van het hogeronderwijsaanbod, inzake de verplichte, niet-bindende toelatingsproeven voor bepaalde bacheloropleidingen en inzake het toelatingsexamen arts-tandarts. Het wordt ook mogelijk om de instroom in de specialistische geneeskunde aan de universiteit te beperken in functie van de opleidingscapaciteit van deze opleidingen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke
1388 (2017-2018) nr. 1
van Steve Vandenberghe, Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback, Bert Moyaers en Rob Beenders
1393 (2017-2018) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
96 (2017-2018)
van Rob Beenders, Tine Soens, Bart Van Malderen en Joris Vandenbroucke
1388 (2017-2018) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBATTEN

ACTUELE VRAGEN

van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
96 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1149 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lode Ceyssens en Ingrid Pira
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1149 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lode Ceyssens en Ingrid Pira
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 29 november 2017 gehouden actualiteitsdebat over meertaligheid op school
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 29 november 2017 gehouden actualiteitsdebat over antidepressivagebruik bij kinderen en jongeren
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.