U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de toegankelijkheid van openbare bossen;
  • de kosten en baten van de 'betonstop' (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen);
  • een rookverbod in wagens met kinderen;
  • de subsidiëring van de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims);
  • het semi-agorale statuut en de impact op de Vlaamse bevoegdheden;
  • de sociale mix in de scholen, naar aanleiding van een recente doctoraatsstudie over concentratiescholen;
  • de ondersteuning van directeurs in het basisonderwijs;
  • het verschaffen van woonkredieten aan gezinnen door banken en de aanbevelingen van de Nationale Bank;
  • de aanpak van de files.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 22 november 2017 (pdf)

Tegengaan oneigenlijk gebruik doelgroepenkorting oudere werknemers

Het Vlaamse doelgroepenbeleid voorziet sinds 1 juli 2016 in een doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Er werd echter vastgesteld dat sommige werkgevers hun oudere werknemers een loon uitbetalen zonder dat hier arbeidsprestaties tegenover staan en dat ze daarbij nog een beroep kunnen doen op de Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers. Dat is in strijd met de filosofie van de maatregel die als doel heeft oudere werkzoekenden aan te werven of oudere werknemers langer aan het werk te houden.Een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering (houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002) wil dit oneigenlijk gebruik tegengaan. Daarom wordt een extra voorwaarde ingeschreven, meer bepaald dat het gebruik van de doelgroepvermindering wordt gekoppeld aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties.

In-, door- en uitstroom Diergeneeskunde

De plenaire vergadering bespreekt een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de problematiek van de grote toeloop en lage slaagkansen in de studierichting Diergeneeskunde, en houdt de eindstemming.

Sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid

Anno 2017 beschikt 73 % van de wereldbevolking over een beperkte of helemaal geen sociale bescherming en hierdoor dreigen ze bij de minste tegenslag in extreme armoede te verzeilen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in om het recht op sociale bescherming en waardig werk op te nemen en te verankeren in het Vlaams internationaal beleid. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Joris Poschet aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
83 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1
Huishoudelijk reglement van de Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren
van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Joris Poschet aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
83 (2017-2018)

BEGROTING

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1304 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Bespreking

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

Huishoudelijk reglement van de Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1304 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.