U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • de nieuwe aanbeveling van de Raad van Europa betreffende de faciliteitengemeenten;
 • ziekteverzuim bij Vlaamse ambtenaren;
 • experimenten met gemeentelijk stemrecht vanaf 16 jaar;
 • de stopzetting van de uitbetaling van Impulseo-steunpunten voor huisartsen;
 • de contouren van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid;
 • de digitale modellen waarop minister Joke Schauvliege haar natuurbeleid baseert;
 • de terdoodveroordeling van professor Ahmadreza Djalali in Iran;
 • de impact van de nieuwe Europese detacheringsregels;
 • het toenemend aantal schoolactiviteiten waarbij mannen en vrouwen gescheiden worden;
 • energiebesparende renovaties;
 • het Cultuurplan Limburg;
 • de bescherming van de Vlaamse dialecten.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 oktober 2017 (pdf)

Decreet kostenverlaging aanleg snelle elektronische communicatienetwerken (omzetting Europese BBC-richtlijn)

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over een ontwerp van decreet dat de gedeeltelijke omzetting van de Europese BBC-richtlijn (2014/61/EU) beoogt. De doelstelling van deze EU-richtlijn is een efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur om tot een snellere en meer uitgebreide aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te komen. De richtlijn wil bijdragen aan deze doelstellingen door de kosten voor de aanleg van telecominfrastructuur te beperken.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport
Ingekomen documenten en mededelingen
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
46 (2017-2018)
van Jelle Engelbosch aan minister Bart Tommelein
47 (2017-2018)
van An Christiaens aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
48 (2017-2018)
van Bert Moyaers aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
49 (2017-2018)
van Michel Doomst aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Bart Tommelein
50 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
37 (2017-2018)
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
39 (2017-2018)
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
46 (2017-2018)
van Jelle Engelbosch aan minister Bart Tommelein
47 (2017-2018)
van An Christiaens aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
48 (2017-2018)
van Bert Moyaers aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
49 (2017-2018)
van Michel Doomst aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Bart Tommelein
50 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1275 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1275 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.