U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 oktober 2017, 14.00u

Voorzitter
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
De voorzitter

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, ter vervanging van mevrouw Nathalie Heremans, ontslagnemend, destijds aangewezen op voordracht van de N-VA-fractie.

Bij brief van 12 oktober 2017 draagt de N-VA-fractie de heer Tom Vanden Borre voor.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Tom Vanden Borre aangewezen tot lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.