U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat Vlaams klimaatbeleid

Uit de prognoses voor de uitstoot van broeikasgassen die vorige week in de pers verschenen blijkt dat het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 bij ongewijzigd beleid problematisch wordt. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over het Vlaamse klimaatbeleid met de betrokken ministers van de Vlaamse Regering, in aanloop naar de VN-klimaattop van Bonn die plaatsvindt van 6 tot 17 november. Neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen om de klimaatdoelstellingen alsnog te behalen?

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector en machtsgebruik en seksisme in onze maatschappij in het algemeen;
  • de bouw van een nieuwe Diyanet-moskee in Gent;
  • de realisatie van snelle aanpassingen op de Brusselse Ring R0;
  • een eventueel solidariteitsfonds voor de financiering van de sanering van vervuilde rivierbodems.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 18 oktober 2017 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
33 (2017-2018)

BESPREKINGEN

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 18 oktober 2017 gehouden actualiteitsdebat over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatbeleidsdoelstellingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.