U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 oktober 2017, 14.00u

Voorzitter

In de kijker

Actualiteitsdebat Vlaams klimaatbeleid

Uit de prognoses voor de uitstoot van broeikasgassen die vorige week in de pers verschenen blijkt dat het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 bij ongewijzigd beleid problematisch wordt. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over het Vlaamse klimaatbeleid met de betrokken ministers van de Vlaamse Regering, in aanloop naar de VN-klimaattop van Bonn die plaatsvindt van 6 tot 17 november. Neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen om de klimaatdoelstellingen alsnog te behalen?

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Video

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

BESPREKINGEN

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 18 oktober 2017 gehouden actualiteitsdebat over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatbeleidsdoelstellingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.