U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Caroline Gennez bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, u kunt het ons niet kwalijk nemen dat wij graag bij hoogdringendheid een punt aan de agenda willen toevoegen, namelijk het bespreken van de pensioenregeling voor leerkrachten in de centra voor basiseducatie. Wij denken dat er daarvoor een groot draagvlak zou kunnen bestaan in deze assemblee. We doen daar graag een beroep op.

De voorzitter

Denkt u dat ik u dat kwalijk zou nemen? Helemaal niet. Dat is geen enkel probleem, maar hebt u een ondertekend exemplaar, met authentieke handtekeningen van mevrouw Soens, mevrouw Meuleman en uzelf? Dan kunnen wij het laten ronddelen.

De ondertekenaars zijn de heer Vandenbroucke, ikzelf, mevrouw Meuleman, mevrouw Soens, de heer Vandenberghe en mevrouw Segers. Er is zoveel enthousiasme, er komen er dus nog drie bij.

De voorzitter

Ik zou graag de tekst hebben, zodat we die kunnen ronddelen.

Die wordt u bezorgd, voorzitter.

De voorzitter

Ik dank u zeer voor dit initiatief, mevrouw Gennez.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.