U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de schaarste aan IT-specialisten en de bevordering van de instroom in het hoger onderwijs;
  • het openbaar onderzoek naar een interfederaal energiepact;
  • de uitrol van smart cities over heel Vlaanderen;
  • energie uit de innovatieve technologie diepe geothermie in Vlaanderen;
  • de stand van zaken inzake de nieuwe boskaart voor de bescherming van de zonevreemde bossen;
  • de Europese markttoelating voor het herbicide glyfosaat;
  • representatieve en deliberatieve democratie in Vlaanderen;
  • het Nederlandse experiment met gelegaliseerde wietteelt en de gevolgen hiervan voor de Vlaamse grensgemeenten;
  • de reactie van de Vlaamse Regering op de actuele situatie in Catalonië.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 11 oktober 2017 (pdf)

Partnerschapsovereenkomsten met Canada en Nieuw-Zeeland

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over ontwerpen van decreet tot instemming met partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Canada enerzijds, Nieuw-Zeeland anderzijds. Het betreft traditionele algemene kaderakkoorden met als doel meer en beter samen te werken op diverse gebieden.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Rob Beenders aan minister Bart Tommelein
18 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.