U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 oktober 2017, 14.00u

Voorzitter
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
De voorzitter

Benoeming van een lid van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement de benoeming van een lid van de raad van bestuur van dat instituut, ter vervanging van de heer Patrick Develtere, ontslagnemend, destijds benoemd op voordracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft bij brief van 12 september 2017 de heer Peter Wouters – niet Peter Wouters die bij ons in het parlement zit – voorgedragen.

Vraagt iemand hieromtrent nog het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Peter Wouters benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.