U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 25 september 2017, 13.59u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Collega’s, ik neem een paar minuten van uw tijd voor een kleine boodschap.

Alle zittingen zijn natuurlijk belangrijk, deze van 2017-2018 insgelijks, maar voor uw dienaar is het iets bijzonders. Ergens in de lente van volgend jaar zal ik de eer hebben om ononderbroken, dag na dag, 42 jaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4 jaar in de Senaat en 4 jaar in onze assemblee te mogen zetelen. Ik doe dat niet om dat aan te kondigen, maar wel om op te merken … (Gelach. Applaus)

Ik wil opmerken dat de bijzondere regels die zijn genomen inzake de pensioenen van onze collega’s, en waarvoor heel mooi werk is gedaan, maar op één enkele van al die collega’s passen. Dat is uw dienaar. (Applaus)

Dat betekent daarenboven dat we in de toekomst aandachtig moeten zijn over het vernieuwen van de leden van deze en andere assemblees en over de breedst mogelijke selectie die er zou bestaan, en dat we moeten vermijden in de toekomst te worden verleid tot wat een parlement van gedetacheerden zou kunnen worden, dat dan misschien een corporatistisch reukje zou kunnen krijgen.

De heer D’haeseleer heeft het woord.

Voorzitter, ik wil enkel bevestigen dat u inderdaad voldoet aan de voorwaarden voor het pensioen, want ik heb dat net bevestigd gekregen in een sms. Die sms is getekend door S. van Rouveroij.

De voorzitter

Dat is uitstekend. Dat is een goede collega.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.