U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • praktijktesten tegen discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt;
 • het toenemend gebruik van anabole steroïden door jonge mannen;
 • de toepassing van best beschikbare technieken door OVAM, naar aanleiding van de vernietiging van exportvergunningen voor slib uit de Antwerpse haven;
 • de schorsing van het GRUP voor de uitbreiding van een bedrijf en kap van een bos in Limburg;
 • een snellere uitbetaling van schadevergoeding uit het Rampenfonds;
 • de veroordeling van de Vlaamse Gemeenschap door een rechtbank wegens te weinig gon-begeleiding voor leerlingen met een beperking;
 • het toenemend aantal leerlingen dat niet het Nederlands als moedertaal heeft;
 • de toename van de wachtlijsten voor sociale huisvesting;
 • het verdere verloop van de gunning van de trambestelling van De Lijn;
 • de aanpak van roetfilterfraude bij de technische keuring;
 • de aanpak van de recordfiles;
 • het dalend aantal onthaalouders.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 juli 2017 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
van Jan Bertels, Bart Van Malderen, Tine Soens en Elke Van den Brandt
1227 (2016-2017) nr. 1
van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
447 (2016-2017)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
448 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van het Kinderrechtencommissariaat Wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Ombudsdienst
van Jan Bertels, Bart Van Malderen, Tine Soens en Elke Van den Brandt
1227 (2016-2017) nr. 1
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1
Vakantiewensen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
447 (2016-2017)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
448 (2016-2017)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
462 (2016-2017)
EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van het Kinderrechtencommissariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Ombudsdienst

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1149 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lode Ceyssens en Ingrid Pira
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1197 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
An Christiaens
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.