U bent hier

In de kijker

Nieuw parlementslid

Caroline Bastiaens (CD&V - kieskring Antwerpen) nam ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger met ingang van 4 juli 2017. Na de goedkeuring van de geloofsbrieven legt haar opvolger Orry Van de Wauwer de eed af als Vlaams parlementslid.

Decreet wijk-werken

Door de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd geworden voor de meeste aspecten van het PWA-stelsel (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) dat langdurig werklozen en leefloners lokaal aan de slag helpt. De Vlaamse Regering wil een nieuwe invulling geven aan het PWA-stelsel, onder de nieuwe naam 'wijk-werken'. Het ontwerp van decreet wijk-werken bevat daarnaast ook een aantal maatregelen met betrekking tot andere bevoegdheden die overkwamen door de zesde staatshervorming zoals de beroepsinlevingsovereenkomsten, een aantal premies en het outplacement. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Archeologisch vooronderzoek - financiering archeologische erfgoedzorg

Op 1 juni 2016 trad het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 volledig in werking. Voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning betekende dit dat hij of zij in bepaalde gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag moet voegen. In de praktijk bleek het archeologisch vooronderzoek soms tot vertraging te leiden omdat pas na het opstellen van de archeologienota de vergunning kan worden aangevraagd. Met een voorstel van decreet willen een aantal leden van de meerderheid nu tegemoet komen aan de vraag om snellere en eenvoudigere procedures. Tegelijk wordt ook een voorstel van resolutie behandeld waarin de Vlaamse Regering om aandacht wordt gevraagd voor de financiering van de archeologische erfgoedzorg, want eigenaars moeten nu zelf de kosten dragen voor de opmaak van de archeologienota.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1
Ingekomen documenten en mededelingen
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1202 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 10:00 uur: Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1149 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lode Ceyssens en Ingrid Pira
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1197 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
An Christiaens
Bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.