U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 3, van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Jenne De Potter en Matthias Diependaele, tot vervanging van artikel 3.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
    5 leden hebben neen geantwoord;
  21 leden hebben zich onthouden.

Het amendement en het aldus geamendeerde artikel 3 zijn aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 4, van Bert Maertens, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Lode Ceyssens en Annick De Ridder, tot toevoeging, aan hoofdstuk 3, van een afdeling 1/1, die bestaat uit een artikel 4/1.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik wil gewoon een informatieve opmerking maken over amendement nr. 4. We hebben daarstraks gesproken over de classificatie van Brabo II door Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Toen is gewag gemaakt van het voorbeeld van de bruggen over het Albertkanaal. Ik neem aan dat de indieners dit bij het INR hebben gecheckt. Door te voorzien in een borg voor de nv Vlaamse Waterweg wordt bij die nv een risico weggenomen. Ik hoop dat de indieners hebben gecontroleerd of dat overeenkomt met de richtlijnen van het INR voor de classificatie van deze pps-constructie in de begroting. Dit is gewoon een technische opmerking. Ik hoop dat ze zo slim zijn geweest dit te controleren en dat Eurostat niet zal herclassificeren.

De voorzitter

De heer Maertens heeft het woord.

Mijnheer Bertels, we zijn heel slim geweest.

Jan Bertels (sp·a)

Dat betekent dat u een advies hebt van het INR?

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  87 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  61 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.