U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Onderwijs over het verzoekschrift over een mogelijkheid tot het instromen in het tweede jaar van de eerste graad A-stroom na huisonderwijs.

De heer De Potter, verslaggever, heeft het woord.

Jenne De Potter (CD&V)

Dank u, voorzitter. Het verzoekschrift werd ingediend op 16 januari 2017, en werd besproken in de commissie op 20 april en 8 juni 2017. Op de eerste bijeenkomst was er een korte gedachtewisseling, waarna besloten werd om het advies te vragen van de Vlaamse minister van Onderwijs. Die bezorgde bij brief van 1 juni een antwoord, en op 8 juni kwam de commissie dan tot het besluit.

Waarover gaat nu het verzoekschrift? Een gezin had gedurende drie jaar de wereld rondgereisd, en de kinderen hadden in die periode huisonderwijs genoten.

Toen ze terug in België waren, verliep de inschrijving van de dochter niet zo vlot. Volgens haar leeftijd zou ze moeten starten in het tweede middelbaar A-stroom, maar de enige voorwaarde en enige optie was wel dat ze zou worden ingeschreven als vrije leerling met examen voor de Examencommissie. De verzoeker dacht daarin een ongelijkheid te zien met buitenlandse kinderen, die via een toelatingsklassenraad wel konden worden ingeschreven in het tweede jaar van de eerste graad.

Ui het antwoord van de minister blijkt dat er geen noodzaak is om de reglementering aan te passen. Daarvoor zijn er een aantal redenen. De regelgeving is duidelijk. Ze is ook niet nieuw. Bij huisonderwijs worden er geen officiële studiebewijzen uitgereikt. Door examens af te leggen bij de Examencommissie komen die studiebewijzen wel binnen bereik. Leerlingen die langs een toelatingsklassenraad instromen, hebben wel degelijk onderwijs gevolgd, en dat is iets anders dan huisonderwijs. Er is ook op geen enkel moment sprake van een nationaliteitscriterium of een verblijfsstatuut in de regelgeving, die door de Raad van State is aanvaard.

Daarom is de commissie akkoord gegaan met het standpunt van de minister en wenst ze niet verder in te gaan op het verzoekschrift. Ze verwijst enkel naar het standpunt van de minister.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.