U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1151/12)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 3. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1151/13)

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik heb inderdaad een amendement op artikel 3, zoals rondgedeeld op de banken.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– Artikel 4 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot toevoeging, aan hoofdstuk 3, van een afdeling 1/1, die bestaat uit een artikel 4/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1151/14)

De heer Maertens heeft het woord.

Voorzitter, er is inderdaad een amendement van de meerderheid tot toevoeging van een nieuw artikel 4/1. Er is namelijk een kleine vergetelheid gebeurd, waarbij de borging door de Vlaamse overheid van de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding door nv De Scheepvaart niet was ingeschreven in het decreet. Het voorstel is om dat alsnog in te schrijven. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als wij de bruggen over het Albertkanaal kunnen vernieuwen. Ik neem aan dat dit met algehele goedkeuring zal worden goedgekeurd.

De voorzitter

Wie is de oorzaak van die vergetelheid? (Opmerkingen van Bert Maertens)

Dat weet u niet, oké.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 5 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.