U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over vernietiging Vlaamse energieheffing

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 22 juni ll. de Vlaamse heffing op de afnamepunten van elektriciteit, beter gekend als de Vlaamse energieheffing. De plenaire vergadering houdt op woensdagvoormiddag vanaf 10u een actualiteitsdebat met de Vlaamse Regering over de gevolgen van dit arrest.

Begrotingscontrole 2017

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2017. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdige corrigerende maatregelen worden getroffen. De eerste begrotingsaanpassing moet volgens het Rekendecreet goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

Video

Agenda

vanaf 10:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

BEGROTINGEN

van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van het Rekenhof
20 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Toerisme van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1175 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1147 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1147 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1163 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1163 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
1175 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.