U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 8, van Tine Soens en Güler Turan, op artikel 2.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  85 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  84 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft neen geantwoord;
  21 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 9, van Tine Soens en Güler Turan, op artikel 6.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  84 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  84 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 10, van Tine Soens en Güler Turan, tot vervanging van artikel 9.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  84 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 9.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  83 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Artikel 9 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 11, van Tine Soens en Güler Turan, op artikel 11.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  85 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 11.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  84 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Artikel 11 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 12, van Tine Soens en Güler Turan, op artikel 27.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  85 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 13, van Tine Soens en Güler Turan, op artikel 27.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  85 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 27.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  83 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Artikel 27 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 14, van Tine Soens en Güler Turan, tot invoeging van een artikel 34/1.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  84 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  84 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De redenen voor onthouding zijn daarnet al uitgebreid toegelicht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.