U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2017, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, als na de drukte van het einde van het schooljaar de kalmte van de vakantie de scholen in haar greep krijgt, betekent dit niet dat de schooldeuren twee maanden gesloten blijven. Er moeten nog administratieve taken worden afgewerkt. Er wordt nog gesproken met de ouders. Er moeten inschrijvingen gebeuren. Leslokalen moeten worden klaargemaakt.

In sommige scholen knappen vrijwilligers heel wat van die taken op. Dat kunnen ouders en leerkrachten zijn, of mensen uit de lokale gemeenschap. Een grote kuis, een eventuele schilderbeurt en in het beroepsgericht onderwijs nog veel meer: er wordt hard gewerkt om de leslokalen op orde te zetten.

Daarom stellen een aantal mensen me vragen. Ze doen die taken met enthousiasme. Maar ze vragen zich toch af of hun werk verzekerd is. Ze vragen zich af of dat onder de gewone school- en ongevallenverzekering valt. Of is dat niet het geval?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, collega's, dank voor deze interessante vraag. Het antwoord is vrij eenvoudig. Leerkrachten die vastbenoemd zijn of een contract hebben waarbij ze ook tijdens de vakantie in dienst blijven, vallen onder de gewone school- en ongevallenverzekering. De Vlaamse overheid – het ministerie van Onderwijs – is zelf arbeidsongevallenverzekeraar. Voor die mensen rijst er dus geen probleem.

Voor een beperkte groep van tijdelijke personeelsleden eindigt de overeenkomst op 30 juni. De schoolvakantie zit niet in hun aanstelling inbegrepen. Voor hen geldt een speciale regeling: tot een week na het einde van het schooljaar en vanaf een week voor de start van het nieuwe zijn ze aan die verzekering onderworpen. Voor degenen die op 1 september worden aangesteld, is een gelijkaardige verzekering van toepassing. Voor de niet-aangestelde personeelsleden die midden in de vakantie klusjes opknappen – wat niet courant gebeurt, denk ik – moet een aparte verzekering worden afgesloten. De grote groep is dus door de gewone school- en ongevallenverzekering gedekt.

Jos De Meyer (CD&V)

Ik heb begrepen dat er zich geen problemen stellen voor de vastbenoemden en de TADD’ers (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur), zelfs als ze taken verrichten die niet behoren tot hun functieomschrijving. Voor wie niet tot die categorieën behoort, is enkel de eerste en de laatste week van de vakantie gedekt. In de andere gevallen moet de school een bijzondere verzekering voor hen afsluiten.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Ik was een beetje verbaasd over de vraag. De praktijk leert me dat de scholen vrijwilligers – ook mensen die geen onderwijsstatuut hebben – tijdens de schooluren verzekeren om klusjes op te knappen. Ik ga ervan uit dat de goede verzekeringen die de inrichtende machten daarvoor afsluiten ook in de hogervermelde gevallen geldig zijn.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te melden dat ik aanstoot nam aan wat ik de heer Janssens hoorde zeggen. De enige partij die het niet nodig vond om een afgevaardigde te sturen naar het overleg tussen het Vlaams Parlement, de Antwerpse burgemeester, de korpschef en de verantwoordelijke voor radicalisering om na te gaan wat we op het vlak van wetgeving nog kunnen ondernemen, is de uwe. U zei dat we geen vragen stellen. Neen, wij werken. Maar uw fractie blijft afwezig, zo merkten we vanochtend.

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Schoolbesturen zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid en de preventie op het werk. Klussen brengt met zich mee dat men veiligheidsvoorschriften moet respecteren. Men moet op de juiste manier met het materiaal omgaan en de nodige beschermingsmaatregelen nemen. Dat kan bij ongevallen een invloed hebben op de omvang van de uitbetalingen. Misschien is het nuttig dat schoolbesturen eraan worden herinnerd dat dit allemaal in orde moet zijn.

Minister Hilde Crevits

Collega's, het klopt natuurlijk. Het ontslaat hen niet van het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Ik denk dat de scholen daarvan ook zeer goed op de hoogte zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je van een leerkracht een aannemer maakt. Leerkrachten zetten hun klas weer op orde, schilderen soms. Je zou je kunnen afvragen of dat wel hoeft, maar het gebeurt. In die zin begrijp ik zeker de vraag van de heer De Meyer en moet je ervoor zorgen dat ze verzekerd zijn.

Collega De Ro, ik heb de vraag van de heer De Meyer begrepen als ‘tot wanneer loopt de gewone ongevallenverzekering?’ Dat staat een beetje los van de aanvulling die u doet. Scholen die vrijwilligers in dienst nemen, sluiten verzekeringen af. Het is perfect mogelijk dat alle leerkrachten, ook de tijdelijke, mee onder die verzekering vallen. In die zin heb ik de vraag punctueel beantwoord.

Collega De Meyer, het moet natuurlijk blijven binnen het verzekerde risico. Dat betekent dat er gezag, leiding en toezicht is en dat de klussen natuurlijk ook rechtstreeks te maken hebben met wat leerkrachten doen. Ik had begrepen dat dit de teneur van de vraag was.

Collega De Ro, ik ga absoluut akkoord dat de scholen vaak zelf voor een verzekering zorgen. Ik vind het wel van belang dat elke leerkracht of elk personeelslid dat iets doet op school buiten de uren dat de school open is, helder en duidelijk zijn verzekeringstoestand kan kennen. In die zin is de vraag wel relevant.  

Jos De Meyer (CD&V)

Collega De Ro, u weet dat ik een bijzonder groot vertrouwen heb in de schoolteams. Als ik deze vraag hier stel, dan is het omdat ik ben geconfronteerd met de probleemstelling door een aantal mensen die zich daar zorgen over maken.

Minister, uw antwoord was duidelijk. U bent meestal sterk in communicatie. Misschien is het nuttig om voor de vakantie toch nog eventjes via Klasse of een ander middel te communiceren naar de scholen zodat er geen vragen meer zijn.

Voorzitter, mocht ik voor 11 juli niet meer op het spreekgestoelte komen, dan wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om de onderwijsmensen een schitterende vakantie toe te wensen vanaf 1 juli.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.