U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2017, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, over imagoschade voor Brussel, hoofdstad van Europa, gesproken. Een jaar en drie maanden na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek waarbij 32 doden en vele honderden gewonden vielen, is net die hoofdstad gisteren ternauwernood aan een nieuwe aanslag ontsnapt. Het is allicht dankzij het amateurisme van de verdachte terrorist, maar zeker ook door het koelbloedige optreden van een aanwezige militair, dat onschuldige slachtoffers konden worden vermeden. Onschuldige slachtoffers trouwens die er allicht wel waren geweest indien het linkse middenveld en zelfs sommige partijen hier in het parlement die de militairen uit het straatbeeld wilden, hun zin hadden gekregen.

Wat we nu zien, is net dat die militairen het puin moeten ruimen van het opengrenzenbeleid van falende politici, die het verknallen. Dus is het gepast om vanuit dit parlement ook eens een dankwoord te richten aan al die veiligheidsmensen, politie, leger en dergelijke meer, die elke dag hun leven riskeren om het onze te beschermen.

Minister-president, ook gisteren bij de poging tot aanslag in Brussel-Centraal, was het alweer een 'Allahu Akbar'-roepende Marokkaanse man uit het nog steeds niet opgekuiste Molenbeek. Een man trouwens die een spijkerbom bij zich had die heel wat schade had kunnen aanrichten. Het is dus duidelijk dat het fenomeen van het islamterrorisme in dit land niet van voorbijgaande aard is. Dus hoop ik dat voor velen in dit parlement en uw regering dit ook de aanleiding mag zijn om eindelijk eens uit die politiek correcte bubbel te treden en zich luidop af te vragen waarom landen als Polen, Tsjechië, Hongarije enzovoort niet met aanslagen worden geconfronteerd, en België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel.

Minister-president, hoe gaat u er, in overleg met de Federale Regering, voor zorgen dat de veiligheid, ook binnen de bevoegdheden van de Vlaamse overheid, opnieuw maximaal kan worden verzekerd? Met andere woorden: hoe gaat u er samen met uw partijgenoten in de Federale Regering voor zorgen dat islamextremisme geen kans meer krijgt in dit land? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega Janssens, vanmorgen hebben we uiteraard contact genomen met het kabinet van federaal minister Jan Jambon. Het federaal Crisiscentrum heeft ook contact genomen met het Vlaams Crisiscentrum. Wat iedereen weet, is daar bevestigd, namelijk dat dreigingsniveau 3 gehandhaafd blijft. Bovendien is meegedeeld dat er geen nieuwe, specifieke dreiging is op het Vlaamse niveau.

Dat houdt meteen ook in dat Vlaanderen en de andere deelstaten niet uitgenodigd zijn op het veiligheidsoverleg van deze morgen, in tegenstelling tot de vorige keer, waar onder andere scholen bij betrokken waren en andere Vlaamse overheidsinstellingen. Dat betekent ook dat alle maatregelen van kracht blijven, ook op het Vlaamse niveau, alle maatregelen met betrekking tot het beveiligingsniveau 3. Zeer beveiligde toegang tot onze gebouwen, alleen met een badge, alleen gecontroleerde toegang. Alle buitenschillen, laadzones, nooduitgangen afsluiten. Geen toegang tot de parkings van onze gebouwen zonder toelating, zonder badge enzovoort.

Het dreigingsniveau 4 is niet aan de orde. Dat zou zich uitstrekken tot de publieke ruimtes, maar dat is dus niet aan de orde. Dit is het signaal dat we krijgen: handhaaf alle maatregelen. We gaan dat ook doen. Ook op het federale niveau blijft trouwens dreigingsniveau 3 van kracht.

Laat ons inderdaad heel dankbaar zijn voor de militairen die hebben opgetreden, die onze rechtsstaat, onze democratie hebben verdedigd, die heel snel hebben opgetreden en daardoor groot onheil en een grote aanslag hoogstwaarschijnlijk hebben kunnen verhinderen.

En dat is op niveau 3 gebeurd, ook op federaal vlak zegt men dus dat het dreigingsniveau niet wordt opgetrokken. Dat wordt bepaald door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en niet politiek, maar we gaan uiteraard samen met de federale overheid de evolutie permanent en op de voet blijven volgen.

Minister-president, ik denk dat het handhaven van maatregelen iets te veel een ‘overgaan tot de orde van de dag’-niveau heeft. Ik denk ook dat uw Vlaamse Regering meer kan doen om aanslagen te voorkomen. En dan heb ik het niet zozeer over allerlei onzinnige projecten om zogenaamde radicalisering tegen te gaan tot zelfs een circusschool in Molenbeek toe die van minister Homans subsidies krijgt. Ik denk dat er naar dergelijke projecten al veel te veel belastinggeld gaat.

Ik heb het dan wel over twee concrete zaken. Ten eerste, mobiliseer de duizenden Vlaamse ambtenaren, voer voor hen een meldingsplicht in zodat zij vermoedens van terreur en verdacht gedrag verplicht moeten melden aan de overheid. En ten tweede moeten we niet alleen inburgeren, wat een Vlaamse bevoegdheid is, maar ook uitburgeren. Wie zich in Vlaanderen ondanks alle kansen die hij of zij krijgt niet wenst te integreren, wie zelfs integendeel een religieuze veroveringsoorlog in dit land wil voeren, moet onherroepelijk het land uit. Dat zijn een aantal concrete maatregelen, minister-president, die u met uw Vlaamse Regering zou kunnen nemen om het islamextremisme te bestrijden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Geert Bourgeois

Als dat de concrete maatregelen zijn die u voorstelt, als we ons alleen op die manier zouden moeten beveiligen, dan zou het droevig afgelopen zijn gisteren. Er zijn veel sterkere maatregelen nodig dan een meldingsplicht voor ambtenaren. Het is de burgerplicht van iedereen om verdachte toestanden te melden, om te melden dat er potentieel terrorisme is. We gaan er uiteraard van uit dat onze ambtenaren dat doen, iedereen doet dat.

U hebt het over uitburgeren, dat is weer typisch voor het Vlaams Belang. U komt met een federale bevoegdheid af in Vlaanderen. U weet dat staatssecretaris Francken een zeer kordaat beleid voert, dat mensen die illegale feiten hebben gepleegd, worden uitgewezen. Kom daar niet mee af op Vlaams niveau, want dat is niet onze bevoegdheid. De toegang tot het rijk en de uitwijzing uit het rijk zijn een federale bevoegdheid, mijnheer Janssens, en dat weet u ook.

Minister-president, collega’s, ik vind het veelzeggend dat de dag na een aanslag die veel schade en leed had kunnen veroorzaken in onze hoofdstad, het Vlaams Belang de enige partij is die daar blijkbaar vragen bij durft te stellen.

En ik durf nog meer zeggen: het Vlaams Belang is ook de enige partij die de vijand bij naam durft noemen, en die vijand is de radicale islam. Wie dat niet durft, wie die vijand niet bij naam durft of wil noemen, kan de strijd ook niet winnen. En dus, minister-president, herhaal ik dat u in overleg met uw partijgenoten in de Federale Regering kordate maatregelen moet nemen. Ik heb het dan over grenzen sluiten, grenscontroles, ervoor zorgen dat jihadisten het land niet meer binnen geraken en dergelijke meer. We moeten ervoor zorgen dat er een efficiënte opsporing en vervolging is van terreurverdachten zodat zij geen aanslagen meer kunnen plegen. Alleen met dergelijke maatregelen kunt u de veiligheid van de Vlamingen maximaal verzekeren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.