U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2017, 14.00u

Voorzitter
Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport
De voorzitter

Oprichting

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 12 juni 2017 beslist aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere commissie op te richten, met als benaming ‘Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport’, samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden en toegevoegde leden, die bevoegd is om vragen en interpellaties over het grensoverschrijdend gedrag in de sport te behandelen, en die tegen eind december 2017 haar werkzaamheden afrondt.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Volgende Vlaamse volksvertegenwoordigers worden voorgedragen

als vaste leden:

de heren Koen Daniëls en Marius Meremans, mevrouw Elke Sleurs, mevrouw Miranda Van Eetvelde en de heren Peter Wouters en Herman Wynants namens de N-VA-fractie,

mevrouw Cindy Franssen, de heer Joris Poschet, mevrouw Tinne Rombouts en mevrouw Katrien Schryvers namens de CD&V-fractie,

de heren Lionel Bajart en Francesco Vanderjeugd namens de Open Vld-fractie,

de heer Bert Moyaers en mevrouw Freya Van den Bossche namens de sp.a-fractie,

en de heer Imade Annouri namens de Groen-fractie,

als plaatsvervangende leden:

de heer Björn Anseeuw, mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck, mevrouw Kathleen Krekels, de heer Ludo Van Campenhout, mevrouw Tine van der Vloet en de heer Paul Van Miert namens de N-VA-fractie,

mevrouw Caroline Bastiaens, mevrouw Karin Brouwers, mevrouw Sonja Claes en mevrouw Vera Jans namens de CD&V-fractie,

mevrouw Ann Brusseel en de heer Willem-Frederik Schiltz namens de Open Vld-fractie,

de heren Renaat Landuyt en Joris Vandenbroucke namens de sp.a-fractie,

en de heer Bart Caron namens de Groen-fractie,

en als toegevoegd lid:

de heer Stefaan Sintobin namens de VB-fractie.

Als voorzitter wordt voorgesteld mevrouw Katrien Schryvers, als eerste ondervoorzitter de heer Lionel Bajart, als tweede ondervoorzitter de heer Marius Meremans en als derde ondervoorzitter de heer Imade Annouri.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Dan is de Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport aldus samengesteld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.