U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • de locaties voor nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen;
  • de invoering van de slimme watermeter;
  • de aanpak van antibioticareductie in de veeteelt, naar aanleiding van de opmars van de ESBL-bacterie in rusthuizen;
  • de nood aan een droogteplan voor het beheer van de watervoorraden;
  • de rol van sociale media bij pestgedrag;
  • mogelijke imagoschade voor Vlaanderen in het buitenland door het aanslepende Eurostadion-dossier;
  • de nasleep van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal;
  • de verzekering van leerkrachten die klussen tijdens de schoolvakantie;
  • de toename van de kinderarmoede zoals blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 21 juni 2017 (pdf)

Wijziging Wapenhandeldecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 te optimaliseren. Naast enkele technische correcties bevat het ontwerp van decreet ook inhoudelijke hervormingen, onder meer wat betreft de controle op de doorvoer van wapens en inzake de transparantie van de toepassing van het Wapenhandeldecreet. Ook maakt het ontwerp het mogelijk dat de Vlaamse Regering een wapenembargo kan instellen tegen een bepaald land. De oppositie vindt het ontwerp een stap in de goede richting maar niet verregaand genoeg, onder meer wat betreft de controle op de eindgebruikers van wapens of militair materieel. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijziging kiesdecreten gemeente- en provincieraadsverkiezingen

In een ontwerp van bijzonder decreet (dat met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen moet worden aangenomen) en ontwerp van decreet stelt de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen voor aan de regelgeving voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd en het aantal gedeputeerden beperkt tot vier. De lijstenverbinding (apparentering) wordt afgeschaft en de indeling van de provinciedistricten gewijzigd. Amendementen van sp.a en Groen die jongeren vanaf 16 jaar stemrecht wilden verlenen voor de lokale en provinciale verkiezingen, vonden geen meerderheid in de commissie. De plenaire vergadering bespreekt de regeringsontwerpen en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
422 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
423 (2016-2017)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Sven Gatz en minister Hilde Crevits
428 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
422 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
423 (2016-2017)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Sven Gatz en minister Hilde Crevits
428 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1121 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Wouter Vanbesien
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1150 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1121 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Wouter Vanbesien
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1150 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.