U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Willem-Frederik Schiltz bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag bij hoogdringendheid de toevoeging aan de agenda vragen van een voorstel van decreet. Het betreft stuk 1187: een voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit met betrekking tot de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor gemeenten.

De voorzitter

Wij zullen daarover beslissen in de loop van de vergadering, mijnheer Schiltz. (Opmerkingen van Joris Vandenbroucke)

Mijnheer Vandenbroucke, maakt u zich niet ongerust. Dat stuk wordt u natuurlijk ter hand gesteld. Dat hoort zo.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.