U bent hier

In de kijker

Vlaamse spoorstrategie

De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over het overleg betreffende de spoorinvesteringen en het realiseren van de Vlaamse spoorprioriteiten, naar aanleiding van het overleg tussen de diverse mobiliteitsministers gisteren.

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda is het aantal actuele vragen beperkt.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 juni 2017 (pdf)

Onderwijsdecreet XXVII

Elk jaar dient de Vlaamse Regering een ontwerp van onderwijsverzameldecreet in, genummerd met Romeinse cijfers, waarin zowel dringende maatregelen als meer technische wijzigingen aan de regelgeving worden voorgesteld. Op de plenaire agenda staat het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVII dat een drietal doelstellingen beoogt: 1. een aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten; 2. een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin; en 3. een aantal maatregelen die opgenomen zijn ter uitvoering van de beleidsnota, conceptnota's en beleidsbrief Onderwijs. Enkele onderdelen: in het basisonderwijs wil het ontwerp de mogelijkheid creëren om vanaf het derde leerjaar lessen Frans, Engels of Duits aan te bieden. Voor het deeltijds secundair onderwijs wil het ontwerp het mogelijk maken dat meerderjarige jongeren die zich inschrijven in het stelsel Leren en Werken maar nog niet arbeidsrijp genoeg zijn, kunnen instappen in een brugproject dat hen als ondersteuningstraject begeleidt richting arbeidsdeelname. In het hoger onderwijs wordt de termijn verlengd waarin anderstalige docenten moeten aantonen dat ze het vereiste niveau van de bestuurstaal Nederlands beheersen. Via amendementen in commissie werd het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met bijzondere zorgnoden in het kader van het M-decreet ook ingevoegd in het ontwerp. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVII en houdt de eindstemming.

Vergroening verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers

Na de vergroening van de verkeersbelastingen voor personenwagens wil de Vlaamse Regering ook het wagenpark aan lichte vracht- en bestelwagens (niet-leasing) en oldtimers milieuvriendelijker maken via de jaarlijkse verkeersbelasting. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat dit wil realiseren en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
393 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
393 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 7 juni 2017 gehouden actualiteitsdebat over het overleg betreffende de spoorinvesteringen en het realiseren van de Vlaamse spoorprioriteiten
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.