U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 31 mei 2017, 14.07u

Voorzitter
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Tommelein.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Ik weet niet of die zin u iets zegt. Als dat zo is, hoef ik het u niet meer uit te leggen. (Opmerkingen van minister Bart Tommelein)

Inderdaad, dat klopt, en als we het weer van de voorbije weken zien, dan weet ik dat velen onder ons maar ook honderdduizenden jongeren reikhalzend uitkijken naar de festivalzomer, de concerten en de optredens. Vlaanderen is vrij uniek in de festivalwereld: elke avond, elk weekend en elke zwoele zomerdag vindt er wel een festival plaats.

Er hangen echter zware onweerswolken over het mooie en gevarieerde festivallandschap. Eerder deze week is een coalitie van festival- en concertorganisatoren naar de rechtbank van koophandel getrokken omdat de auteursrechtenvereniging SABAM eenzijdig een prijsverhoging heeft opgelegd. Ze hebben aan de alarmbel getrokken. Dat betekent natuurlijk weer eens bijkomende kosten. Om die reden heeft de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMIV) aan de alarmbel getrokken.

Naar aanleiding van die prijsverhoging kan een festivalorganisator twee zaken doen. Hij kan dat door middel van hogere ticketprijzen, drankprijzen en voedselprijzen aan de festivalbezoeker doorrekenen. Dat brengt natuurlijk de betaalbaarheid in het gedrang. Hij kan ook trachten het intern op te lossen. De voorbije jaren zijn echter al redelijk veel facturen naar de festivals doorgeschoven. Hierdoor komt de toekomst van de festivals in het gedrang.

Minister, de vraag is of u en minister Gatz de bekommernissen van de festivalorganisatoren delen. Bent u bereid om, samen met hen en de federale overheid, rond de tafel te zitten om de betaalbaarheid en de toekomst van de festivals te garanderen?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik ken dit dossier vrij goed. Toen ik nog federaal volksvertegenwoordiger was, heb ik me enorm beziggehouden met SABAM en met alles wat hiermee te maken heeft.

Om te beginnen hebben minister Gatz, namens wie ik hier spreek, en ikzelf begrip voor de bezorgdheid van de festival- en concertorganisatoren. SABAM valt echter onder de verantwoordelijkheid van de federale minister van Economie. Overeenkomstig de huidige wetgeving gaat een vertegenwoordiger van die minister na of de beslissingen en maatregelen overeenstemmen met de wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen van SABAM.

Blijkbaar is er wel degelijk overleg geweest tussen SABAM en de sector alvorens er nieuwe tarieven zijn gekomen. Er bestaat echter onduidelijkheid over het resultaat van dit overleg. Daarover zijn verschillende artikelen in de pers verschenen. SABAM heeft in de eigen communicatie overigens verklaard dat de hogere tarieven de kunstenaars en de componisten ten goede zullen komen.

Ik heb met betrekking tot dit dossier al meermaals discussies gehoord over het vinden van een evenwicht tussen de betaalbaarheid en de auteursrechten. Als minister van Cultuur vindt minister Gatz heeft belangrijk dat er een evenwicht is tussen een correcte vergoeding voor de kunstenaars en een goed en betaalbaar netwerk aan speelplekken. Hij is bereid een gesprek aan te gaan met de bevoegde federale minister en SABAM om onder meer de nieuwe tarieven te bespreken. Hij zal tevens bij SABAM aandringen op een transparantere manier om aan te tonen hoe de hogere tarieven de kunstenaars en de componisten wel degelijk ten goede komen.

Minister, ik ben tevreden dat minister Gatz en u de ‘sense of urgency’ hebben. SABAM valt onder de federale bevoegdheden, maar mij gaat het om de toekomst en de betaalbaarheid van festivals en concerten.

De voorbije jaren zijn een aantal logische kosten op de organisatoren afgekomen. Ik denk dan in de eerste plaats aan de veiligheidskosten na het drama op Pukkelpop in 2011 en na de verhoging van de terrorismedreiging vorig jaar. Dat is gedeeltelijk naar de festivalorganisatoren doorgeschoven. Ik denk ook aan het comfort en aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Volgens mij nemen de organisatoren die kosten er echter graag bij.

Ik heb het hier over onverklaarbare kosten die eenzijdig worden opgelegd. We kunnen discussiëren over de vraag of er al dan niet overleg is gepleegd, maar er is geen oplossing gevonden en nu, in 2017, wordt dit eenzijdig opgelegd.

Minister, ik ben tevreden dat minister Gatz rond de tafel wil zitten en dat hij contact wil opnemen met de festivalorganisatoren en met de federale minister van Economie. Ik verwacht in dit verband actie.

De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

Mijnheer De Loor, dit lijkt me een bijzonder interessante vraag, die u kunt doorspelen aan uw partijgenoten in de Senaat. Het betreft een interessante materie. In de Senaat kunnen ze de bevoegde federale minister hierover vragen stellen.

Niet alleen de heer Tommelein is daar in het verleden op het federale vlak mee bezig geweest. Uit de laatste cijfers die ik heb opgevraagd, blijkt dat de beheersmaatschappijen nog 524 miljoen euro moeten aan verschillende artiesten. Daarnaast verhogen ze die bedragen forfaitair, terwijl het vandaag met de huidige technologie perfect mogelijk is om digitaal te zeggen hoeveel nummers het zijn en daar met andere woorden per nummer de bedragen te innen. Het is zeker en vast een fundamenteel probleem. We moeten naar een veel opener systeem van beheersmaatschappijen. We moeten die monopolies doorprikken. Het zou een goede zaak zijn dat de ministers die daarmee bezig zijn, niet alleen de minister van Cultuur maar ook federaal minister Peeters, gaan samenzitten om daar een mouw aan te passen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Dank u voor het antwoord, minister Tommelein. Ik dank de minister van Cultuur ook voor zijn bereidheid om met de federale collega’s te gaan praten.

Het is toch wonderlijk, hoe SABAM erin slaagt om het eigen imago verder te beschadigen. Het is de onhandigheid zelve. Vooral de wijze waarop ze dat communiceren, was weer echt onwaarschijnlijk.

Ik wil een boodschap meegeven, die veel verder reikt dan deze bespreking. Eigenlijk missen we in Vlaanderen een concurrentiemodel tussen de beheersvennootschappen voor componisten en auteurs. In de Verenigde Staten en andere landen kent men wel een concurrentiemodel. De artiesten worden er beter vergoed dan bij ons en toch zijn de tarieven er lager. Als liberaal, minister Tommelein, zou ik zeggen: neem die boodschap mee.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Ik dank de spreker dat hij verwezen heeft naar de hit van Rob de Nijs, hoewel het eigenlijk een cover was van Peter Maffay ‘Und es war Sommer’, maar dat geheel terzijde natuurlijk.

De N-VA heeft zich ook al meermaals kritisch opgesteld tegenover SABAM. We stellen vast dat SABAM nu opnieuw – ook zoals de collega’s aanhalen – haar monopoliepositie gebruikt om dingen door te drukken in plaats van in te spelen op een overleg met de betrokken actoren. We kunnen niet blijven ontkennen dat concurrentie voor SABAM misschien wel goed zou zijn. U weet dat wij daar ook wel achter staan. Ik zou zeggen: ik kijk inderdaad uit naar het overleg. Het is natuurlijk een federale bevoegdheid, maar inderdaad, ik denk dat minister Gatz daar verdere stappen in kan zetten.

Ik heb de indruk dat hier een vrij grote eensgezindheid over bestaat. Het is een federale bevoegdheid, de collega’s in het federale parlement mogen ook eens aan de bel trekken op dit punt. De bezorgdheid is meer dan terecht. Dat heb ik al gezegd.

SABAM, mijnheer Caron, ik deel die mening, moet echt werk maken van betere en transparantere communicatie. Ik heb in het verleden ook al meermaals vastgesteld dat in de communicatie – ook bij het vorige onderwerp is het aan bod gekomen – met goede bedoelingen soms een aantal zaken niet correct worden weergegeven, en niet transparant genoeg. Als men dat in alle openheid doet, zal men veel betere resultaten bereiken.

Ik stel vast dat mijn Vlaamse collega met de federale collega’s een gesprek zal opzetten.

Het gebeurt niet elke dag dat een betoog van mij breed wordt gedragen. Ik ben heel tevreden, minister, met uw antwoord en met de actie die zal worden ondernomen.

De federale sp.a-collega’s zullen daarrond actie ondernemen. Het klopt dat het niet de eerste keer is dat SABAM onder vuur ligt. U verwijst naar een betere en transparantere communicatie. Ik ben ook een groot voorstander van een betere en transparantere berekening. We rekenen in dezen op de maximale steun van de Vlaamse Regering en de minister van Cultuur in het bijzonder.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.