U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 mei 2017, 14.01u

Voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de betrouwbare dienstverlening van de haven van Antwerpen is een van de belangrijke en grote troeven van onze haven. Dat klimaat van betrouwbaarheid is de laatste tijd toch wel wat onder druk komen te staan, stellen we vast, door maandenlange onrust door het dreigen met acties, het voeren van prikacties en het voeren van regelrechte stakingen door bepaalde loodsenverenigingen, met als triest dieptepunt enkele maanden geleden het volledig afsluiten van onze geliefde haven van Antwerpen door twaalf ACOD’ers.

Minister, het heeft u bloed, zweet en tranen gekost – ik denk niet dat ik overdrijf – om een akkoord te vinden met die loodsen. Iedere keer dat u dacht dat u een akkoord bereikt had met een van de loodsenverenigingen om te komen tot meer efficiëntie, was er wel een andere die daags nadien al het akkoord weer afbrandde en zei dat het niet kon en dat er zaken voor hen onaanvaardbaar waren. Voor alle duidelijkheid: het gaat over een beroepsgroep van een dikke driehonderd loodsen, verdeeld over zeven vak- en beroepsverenigingen. U kunt zich daar al iets bij voorstellen.

Maar gisteravond was er goed nieuws van de vakbond zelf, die liet weten dat u wel degelijk finaal het akkoord op zak zou hebben om in de toekomst te komen tot een efficiëntere beloodsing en dienstverlening aan de kant. U kunt ongetwijfeld wat licht laten schijnen op de inhoud van het akkoord, maar mijn belangrijkste vraag is of er in het akkoord ook garanties zijn ingeschreven voor een efficiënte en vooral betrouwbare dienstverlening, lees ‘zonder onderbrekingen’, voor de toekomst.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

U zegt het correct: het heeft bloed, zweet en tranen gekost om uiteindelijk een akkoord te bereiken. Ik heb de afgelopen maanden en jaren heel veel uren gespendeerd met loodsen. Van de 320 heb ik er toch een heel deel gezien aan de onderhandelingstafel en daarbuiten. We hebben maandag op Sectorcomité XVIII een akkoord bereikt.

U weet dat je in sectorale onderhandelingen drie vormen van akkoord hebt. Ofwel bereik je gewoon een akkoord, ofwel een akkoord met opmerkingen, ofwel een protocol van niet-akkoord. Voor alle duidelijkheid: het ACOD heeft een akkoord met opmerkingen geformuleerd ten aanzien van het optimalisatieplan, waarvan ik zo dadelijk zal duiden waarover dat gaat, en een niet-akkoord ten aanzien van de invoering van de prestatiecoëfficiënt. Het VSOA heeft een akkoord met opmerkingen gegeven en het ACV heeft een akkoord met opmerkingen gegeven ten aanzien van het optimalisatieplan en een twijfel over de invoering van de prestatiecoëfficiënt.

Het belangrijkste is dat we een optimalisatieplan hebben dat zorgt voor meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor de klanten van de haven, bijvoorbeeld minder wachttijden en meer doen met minder personeelsmiddelen. Daartegenover staan voordelen voor de loodsen op het vlak van een prestatiecoëfficiënt, namelijk een soort van premie voor het binnenloodsen van megaschepen en bijvoorbeeld ook het opnemen van bepaalde premies in het loon, zodat dat ook kan meetellen in de pensioenberekening.

We hebben hierover een akkoord bereikt. Ik heb het volgende in het protocol laten opnemen: “Alle partijen engageren zich om op een constructieve wijze mee te werken aan de uitvoering van deze overeenkomst en geven hun duurzaam engagement om in dit klimaat te zorgen voor stabiliteit voor alle stakeholders binnen de havengemeenschappen.”

Met deze belangrijke passage geven we het signaal dat we een bladzijde omslaan. Gedurende meer dan tien jaar hebben we gesprekken gevoerd en acties gekend, van langzaamaanacties tot stakingen. We kunnen die bladzijde nu omdraaien en vooruitkijken. We kunnen vooral zorgen voor meer efficiëntie, een betere dienstverlening en stabiliteit. Dat maakt me een tevreden man.

Mevrouw De Ridder, u maakt de minister tevreden.

Voorzitter, u zou beter ook tevreden zijn. U zou moeten weten over welke welvaart het voor heel Vlaanderen gaat.

Minister, ik dank u voor het antwoord. U hebt bevestigd dat er wel degelijk efficiëntiewinsten in zitten. We gaan voor een betere dienstverlening voor de klanten. Minstens even belangrijk is echter de passage die garandeert dat er stabiliteit zal zijn. Dit betekent sociale vrede. Gezien het nieuws dat we gisteren hebben ontvangen, is dit zeer belangrijk. De rederijalliantie 2M zou twee lijnen schrappen. Anonieme bronnen beweren dat dit te maken heeft met de acties van de loodsen. Nadien bleken die bronnen niet zo anoniem te zijn. Eigenlijk heeft schepen Van Peel dit in de kranten laten zetten. Of dit waar is, doet er niet toe. Het is enorm belangrijk voor onze toekomst dat dergelijke dramatische beslissingen kunnen worden vermeden.

We moeten inzetten op stabiliteit en op een betrouwbare dienstverlening. Daarnaast moet zeer snel duidelijkheid worden verschaft over de beslissing inzake de bijkomende containercapaciteit voor Antwerpen en de Waaslandhaven. Daarnaast moet ook de spade in de grond voor de Oosterweelverbinding. We moeten de congestieproblematiek voor onze haven wegwerken.

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, het is zeer eenvoudig. U verdient hiervoor een grote pluim. Als het goed is, moet het ook worden gezegd. Volgens mij hebt u een zeer belangrijk obstakel opgeruimd. Dit is van kapitaal belang voor onze Vlaamse economie. Als de loodsen niet meewerken of staken, is dat van kapitaal belang voor onze economie en alles wat er verband mee houdt. We weten dat de haven van Antwerpen de slagader van de Vlaamse economie is. Het beeld dat ik heb gebruikt, is dan ook duidelijk. Proficiat. (Applaus bij de N-VA)

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Voorzitter, de sociale rust is belangrijk. Onze havens kunnen stakingen zeker missen als kiespijn. Die stakingen hebben op termijn zeker en vast nefaste gevolgen, zeker met betrekking tot de internationale uitstraling.

We zijn ook zeer blij dat federaal minister Peeters een positief bericht heeft gekregen. We hebben vandaag vernomen dat een akkoord is bereikt in verband met de havenarbeid. De Europese Commissie gaat akkoord met de aanpassingen van de wet-Major.

Minister, wat de loodsen betreft, zal de sociale vrede in de toekomst terugkeren. Dat is zeker en vast positief. Ik zou u echter nog een vraag willen stellen. In het begin was het voor het loodsenakkoord belangrijk in de multivalentie te voorzien. Dit was van belang om heel het plan en het loodsenakkoord betaalbaar te houden. Is nog steeds in die multivalentie voorzien? Hoe zit het met de betaalbaarheid van de dienstverlening in de toekomst?

Minister Ben Weyts

Het aspect van de multivalentie maakt deel uit van het akkoord. De rivierloodsen en hun vertegenwoordiging hebben echter nadrukkelijk gepleit voor een uitstel van de invoering van die maatregel voor hun korps. Meer bepaald hebben ze bepleit dat ze een nog grotere efficiëntie zouden kunnen bereiken met alternatieven voor de multivalentie. We hebben afgesproken dat ze de kans krijgen om op het terrein aan te tonen dat hun voorstellen inderdaad tot minder wachttijden en een betere efficiëntie leiden. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de multivalentie ook in hun korps worden ingevoerd.

Tot slot dank ik u voor de pluim. Ik ben in dezen zowel bescheiden als voorzichtig. De hele pensioenproblematiek ligt namelijk nog op tafel, waarbij men uitdrukkelijk wil dat het loodsenberoep wordt erkend als een belastend beroep. Dat is een vraag die wij vanuit de Vlaamse Regering ondersteunen, als je weet dat men echt aan een touwladder van de ene boot op de andere moet overstappen. Er zijn daarin echter nog geen definitieve besluiten genomen.

We hopen dat deze sociale vrede en deze stabiliteit niet fragiel zijn. Ik heb er alleszins goede hoop in. Ik denk dat hier een vrij goede, solide basis is gelegd voor een stabiele toekomst.

Er wordt ons, Antwerpenaren, soms verweten dat we chauvinistisch zijn. Maar eigenlijk vind ik dat we dat als Vlamingen in het algemeen te weinig zijn over onze Antwerpse haven. Ik geef een paar cijfers mee. De Antwerpse haven brengt brood op de plank voor maar liefst 150.000 gezinnen. Vorig jaar werd de kaap van 208 miljoen ton overslag bereikt. Het is de tweede petrochemische cluster wereldwijd en de tweede haven, na Rotterdam – maar daar werken we aan –, in Europa.

Ik ben blij dat we dat Antwerpse chauvinisme alvast op één iemand hebben kunnen overbrengen, namelijk een Vlaams-Brabander die nu zo heel veel doet voor die Antwerpse haven.

Ik bewaar mijn pluim tot het einde. Ik wil u namelijk danken voor uw volgehouden inspanningen. We zullen samen opvolgen of die efficiëntiewinsten tegen 2020 wel degelijk gerealiseerd kunnen zijn. U krijgt alvast ons vertrouwen. Ik dank u voor de inspanningen die u levert voor onze zo belangrijke motor van Vlaamse welvaart. (Applaus bij de N-VA en Open Vld)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.