U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 mei 2017, 14.18u

Voorzitter
Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, ik vraag even uw aandacht voor het volgende punt, want het gaat u allemaal aan.

Aan de orde is namelijk de wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De bespreking is geopend. De tekst is rondgedeeld op de banken. De wijzigende bepalingen in het pensioenreglement zijn daarin opgenomen en cursief afgedrukt.

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Ik wil ironisch opmerken dat dit een ‘lex ad personam’ is, aangezien ik de enige ben die op dit moment in aanmerking zou kunnen komen.

De voorzitter

Dat is genoteerd voor de geschiedenis, mijnheer De Croo.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers eenparig is aangenomen? [1] (Instemming)

Dan is aldus besloten.


[1] De gecoördineerde versie (de dato 10 mei 2017) van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers is hier te vinden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.