U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 mei 2017, 14.18u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, de vergadering wordt hervat. De gezondheidstoestand van de heer Van Campenhout is onder controle. Hij wordt nu naar een van de twee ziekenhuizen hier dichtbij gebracht. Straks horen we daar misschien meer over en kan ik u daar straks iets meer over meedelen.

We hebben ook het schema veranderd. Ik heb met de heer Timmermans afgesproken dat hij, als hij wil, een half uur over het onderwerp kan spreken, en dat we dat dan afsluiten en er geen uiteenzettingen zijn vanuit het parlement, noch vanuit de regering.

Regeling van de werkzaamheden
Toespraak van de heer Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten, betreffende het witboek over de toekomst van Europa

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.