U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 mei 2017, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Dirk de Kort, Bert Maertens, Marino Keulen, Björn Anseeuw, Martine Fournier en Lies Jans betreffende de binnenvaart als belangrijke duurzame speler in de logistieke sector, en haar uitdagingen.

De bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Dames en heren, we dienen dit voorstel van resolutie in omdat het goederenvervoer in ons land sterk blijft stijgen. Het Planbureau verwacht een stijging van meer dan 44 procent van het goederenvervoer tegen 2030. Dat is goed. Het betekent dat Vlaanderen het goed doet als logistieke hub.

Met zijn allen merken we wel dat dit een impact – daarmee trap ik een open deur in – heeft op het aantal files op onze wegen. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een modal shift naar spoor en binnenvaart. Ons fijnmazig waterwegennetwerk biedt immers een belangrijke troef. We moeten daar dan ook ten volle gebruik van maken. Op dit moment heeft de binnenvaart slechts een aandeel van 10 procent. We willen dat verder bevorderen.

Er zijn ook bijkomende bevoegdheden voor Vlaanderen op het vlak van binnenvaart. De sector wordt geconfronteerd met wat bottlenecks op het vlak van afhandeling van examens, afgifte van patenten en certificaten, en inspecties. Het zou goed zijn mocht een en ander op dit vlak vlotter kunnen verlopen.

We zijn met dit voorstel van resolutie vragende partij om een coherent en stimulerend beleid uit te werken voor elk van de vermelde pijlers. Aangezien de binnenvaart een veilig, proper en milieuvriendelijk alternatief is voor het vervoer over de weg, hoop ik dat straks iedereen, zoals in de commissie, dit unaniem goedkeurt.

De voorzitter

De heer Maertens heeft het woord.

Dit voorstel van resolutie is ingediend door de meerderheid en kreeg brede steun in de commissie. Ik hoop uiteraard ook op steun hier in het halfrond.

Collega’s, Vlaanderen telt heel wat waterkilometers. Dat weten we. 80 procent van onze bedrijven ligt op minder dan 10 kilometer van een bevaarbare rivier of kanaal. Dat is een opportuniteit, een grote troef voor Vlaanderen en onze bedrijven. Maar het is vooral nog steeds een onderschatte en onderbenutte troef.

Met tal van initiatieven en investeringen probeert onze minister Ben Weyts de Vlaamse waterwegen aantrekkelijker te maken voor onze bedrijven. De Vlaamse Regering investeert vooral daarin. Grote investeringen zijn bijvoorbeeld het Seine-Scheldeproject, het verhogen van de bruggen van het Albertkanaal, Stadsvaart in Brugge, vergroening van de vloot, onbemand varen, stimuleren van palletvervoer en ga zo maar door.

Met dit voorstel van resolutie willen wij met deze meerderheid, in de commissie gesteund door de voltallige oppositie, onze steun uitdrukken voor het beleid van de minister met betrekking tot het stimuleren van de binnenvaart in Vlaanderen en willen we vooral ook onze uitdrukkelijke steun verlenen aan de kleine en vaak geïsoleerde sector, de binnenvaartsector, die veel familiale bedrijfjes kent. We willen de ondernemers in de binnenvaart een hart onder de riem kunnen steken, en tegelijk de regering aanmoedigen om te blijven investeren in goede binnenvaartinfrastructuur, met extra aandacht voor duurzaamheid. Dat is heel belangrijk, want elk transport op het water neemt vervuilende en filevormende vrachtwagens van onze wegen.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

In dezelfde trant, voorzitter: ik denk dat dit voorstel van resolutie geduid moet worden als een akte van geloof, een akte van vertrouwen in de binnenvaart, een sector die, zoals de heer de Kort aangaf, nog wel belangrijke groeimarges heeft. Vandaag verloopt 10 procent van het transport over de binnenwateren. En gezien de filedruk en de congestiedruk op onze wegen ziet iedereen daar ook mogelijkheden in.

Naast het feit dat we hier kamerbreed, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, ons vertrouwen uitspreken in die sector, zijn er in die sector uiteraard ook een aantal problemen. En ook voor onze eigen sérieux bij die sector is het goed dat we die ook erkennen en benoemen. Ik denk vooral aan de vergrijzing, zowel wat betreft de eigenaars als de schippers, maar ook het materiaal en materieel. Opleidingen moeten geënt worden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Ik denk ook aan vergroening in brandstof en uitrusting. Er is ook het verhaal van onvolkomenheden in de zesde staatshervorming. Dit is letterlijk tussen de mazen van het net door geglipt. Bepaalde details zijn nog altijd toegewezen aan het federale niveau, terwijl de sector voor de rest bij de regio’s hoort. Dan hebben we het over scheepsmetingen, over de internationale vertegenwoordigingen. Dat zijn een aantal dingen die we moeten uitklaren. We moeten de koe daar bij de hoorns vatten. En dat is ook een engagement dat we hier opnemen door middel van dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik wil mij kort aansluiten bij de indieners van dit voorstel van resolutie. Een aantal argumenten die worden aangehaald om binnenvaart te stimuleren, zijn correct. Ik denk dat iedereen wel onderschrijft dat er iets moet worden gedaan aan de congestie op onze wegen. Het zal niet alleen met een kilometerheffing zijn dat we minder wagens op onze wegen zullen krijgen.

Er is natuurlijk ook het verhaal van de binnenvaart voor de duurzaamheid. Ik ben natuurlijk bijzonder gecharmeerd door het amendement dat werd toegevoegd aan het voorstel van resolutie, wat betreft een vernieuwing van de Steenbruggebrug, de vervangingsbouw van de Dampoortsluis en overige aanpassingswerken aan de doortocht van het kanaal Gent-Oostende. Dat is heel belangrijk voor Brugge en voor Zeebrugge.

Ik zou u ook willen oproepen, collega Maertens, om uw invloed te gebruiken en aan de Vlaamse Regering en in het bijzonder de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, te vragen om rekening te houden met het maatschappelijke draagvlak wanneer dergelijke projecten in gang worden gezet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.