U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 mei 2017, 14.04u

Voorzitter
Benelux Interparlementaire Assemblee
De voorzitter

Wijziging onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, ik wens u mee te delen dat de heer Bart Somers mij het volgende heeft meegedeeld: "Hierbij wenst de Open Vld-fractie een wijziging aan te brengen wat de leden van het Benelux-parlement betreft, namelijk een wissel van mijzelf" – de heer Somers – "met de heer Willem-Frederik Schiltz als effectief en plaatsvervangend lid. Alvast bedankt voor de nodige aandacht die u hieraan zult willen besteden."

Dat is bij dezen gebeurd en ook officieel meegedeeld aan het parlement.

Ik heb die brief nu pas gekregen. Geef toe dat wij zeer flexibel zijn, mijnheer Somers.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.