U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, u hebt al mijn sympathie. Toen u minister van Ruimtelijke Ordening was, hebt u mij ook veel geholpen in Brugse dossiers. (Opmerkingen)

Om vooruitgang te kunnen boeken.

Minister, u hebt nu een andere bevoegdheid, en dat is ook iets wat mij zeer na aan het hart ligt. We hebben gezien dat zelfstandige vrouwen die bevallingsverlof nemen, recht hebben op 105 dienstencheques om hen te ondersteunen tijdens hun bevallingsverlof. Ik vind dat een zeer goede zaak. Maar de vrouwen die blijven werken, krijgen dat niet, terwijl zij dat eigenlijk nog meer nodig hebben. Zij krijgen die hulp niet, maar dat is een ander facet.

Minister, wij zien dat 30 procent van de zelfstandige vrouwen die hulp niet aanvragen. Volgens mij is het systeem onvoldoende gekend. Bovendien moet een zelfstandige vrouw dat aanvragen in de korte periode tussen de zes maanden zwangerschap en slechts vijftien weken na de bevalling. Maar als zelfstandige moet je al zoveel rekenen. Je moet ook maken dat de kosten betaald blijven worden, dat je je organiseert, dat je zaak blijft draaien. Want natuurlijk: met wat je voor je bevallingsverlof krijgt, kan je je kosten niet betalen. Dan krijg je die dienstencheques niet, waar je dus eigenlijk automatisch recht op hebt.

Ik ben altijd een zelfstandige geweest. Ik vind dat vrouwen voor vrouwen moeten opkomen. Minister, ik wil u vragen dat ook te doen, zodanig dat de 30 procent vrouwen die daar recht op hebben, maar het vergeten aan te vragen, ook die dienstencheques kunnen krijgen.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Van Volcem, het is mijn aard om mensen te helpen. U was toen in de oppositie. Ik doe dat ook voor anderen in de oppositie, binnen het kader van de wetgeving. Maar hier is dat een beetje het probleem. Ik begrijp dat u bij mij aanklopt voor die moederschapshulp, die 105 dienstencheques, omdat ik sinds de zesde staatshervorming bevoegd ben voor dienstencheques, maar het gaat hier niet om de wetgeving betreffende de dienstencheques maar over het sociaal statuut van zelfstandigen. Het is dus de socialezekerheidswet die bepaalt dat er 105 cheques worden toegekend aan jonge moeders als zij zelfstandig zijn. Een KB van 2006 zet daarvoor de regels uit. Wat de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) vraagt en wat u vraagt, om de verplichting om bij een sociaal verzekeringsfonds een aangifte te doen, zodanig dat je die dienstencheques kunt krijgen, te wijzigen zodat de dienstencheques automatisch kunnen worden toegekend, moet door de federale collega, de heer Borsus, worden geregeld.

UNIZO zegt het liefst te hebben dat de ziekenfondsen, aangezien zij weten wanneer iemand bevallen is, dat doorgeven aan het sociaal verzekeringsfonds. Dat zijn de bevoegdheden van de ministers De Block en Borsus. Dan moeten zij het doorgeven aan het dienstenchequebedrijf, Sodexo. Daar is geen enkel probleem, want vandaag gebeurt dat al automatisch. Als het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van iemand die de aanvraag doet, dan gaat dat automatisch naar Sodexo en worden de 105 cheques automatisch toegekend. Mijn deel van de zaak tussen het sociaal verzekeringsfonds en Sodexo is al automatisch. Ik sta voor honderd procent achter de vraag om het geheel te automatiseren. Dan moeten we de termijn waarover u spreekt, zelfs niet verlengen. Als het automatisch gebeurt, heeft iedereen het immers direct.

Ik sta dus achter de vraag. Ik wil er mee voor pleiten, maar ik kan de wetgeving niet veranderen, want het is een federale wetgeving die de omstandigheden creëert waaraan de jonge vrouwelijke zelfstandigen moeten voldoen.

Minister, het doet me plezier dat u mij goed begrijpt en dat we hetzelfde beogen. Sedert de zesde staatshervorming is het toch ook wel zo dat Vlaanderen bevoegd is om die cheques goed in te zetten. Als minister zou u kunnen sensibiliseren om dit aan te vragen. Ook een Vlaamse instelling als Kind en Gezin weet wanneer iemand bevalt. Zij zou bijvoorbeeld automatisch de papieren voor de betrokkenen kunnen invullen zodanig dat niemand zijn rechten vergeet. Ik heb dus proberen creatief te denken over hoe we dit kunnen oplossen en niemand haar rechten verliest. Een vrouwelijke zelfstandige heeft het zeer hard. Het zou een goede zaak zijn als ook de overheid de administratie wat verlicht en de cheques laat toekomen bij wie ze horen.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Mevrouw Van Volcem, bedankt om deze vraag te stellen, en minister, bedankt voor het antwoord.

Ik moet concluderen dat het heel spijtig is dat de automatische toekenning nog altijd een federale bevoegdheid is. Dat toont toch een beetje aan dat onze Vlaamse arbeidsmarkt en onze Vlaamse zelfstandigen lijden onder de staatshervorming. Vlaanderen zet heel hard in op de balans werk-privé, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ik kan alleen maar betreuren dat onze minister op Vlaams niveau daar geen actie toe kan nemen en dat we dit niet kunnen verbeteren voor de vrouwelijke zelfstandigen, die elke hulp kunnen gebruiken.

Het pleidooi van UNIZO om die automatische toekenning in te voeren, kwam er op 18 april. Daarover heb ik zelf een schriftelijke vraag ingediend op 20 april. Ik ben dan ook heel blij met de vraag van mevrouw Van Volcem en het antwoord van de minister.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Ik dank mevrouw Van Volcem om deze vraag te stellen. Ik ben blij dat de minister meegaat in het verhaal. We hebben niet de volle bevoegdheid, maar de vrouwelijke zelfstandigen hebben geen boodschap aan een spelletje bevoegdheden naar elkaar doorschuiven, zoals mevrouw Van Eetvelde doet. Het is belangrijk dat u in dialoog gaat met de federale ministers Borsus en De Block en deze zaak regelt. Er is in 2016 al een actieplan vrouwelijk ondernemerschap gepubliceerd door voornoemde ministers. Dit moet in overleg met u worden gerealiseerd. Er is samenwerking nodig om ondernemerschap, en zeker ook vrouwelijk ondernemerschap, te ondersteunen. Ik hoop dat u daar snel werk van maakt en in dialoog gaat met de federale ministers.

Ik wil helemaal geen spelletje ‘bevoegdheden doorschuiven’ spelen. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik de wetgeving niet kan wijzigen. Sommigen vinden dat spijtig, en ik kan begrijpen dat sommige dingen beter allemaal in één hand zouden zitten dan in verschillende handen. Mijnheer Bothuyne, ik denk dat u het ook daarmee eens zou kunnen zijn.

Er is geen enkel probleem om samen te werken, maar hier is zelfs geen samenwerkingsakkoord voor nodig. Als minister Borsus het KB verandert, waardoor het niet meer moet worden aangevraagd en hij met minister De Block afspreekt dat de mutualiteiten automatisch geboortes doorgeven aan het sociaal verzekeringsfonds, dan is de rest automatisch geregeld.

Met de steun van de leden die iets hebben gezegd, kan ik vandaag nog een brief schrijven naar minister Borsus. Het is de beste filosofie dat het wordt geautomatiseerd: geen lapmiddelen van sensibilisering, laat ons automatiseren. Eén keer een geboorte doorgeven, moet voldoende zijn. Laat ons dat geautomatiseerd doen. Ik zal vandaag nog een brief schrijven aan minister Borsus met de vraag om hier spoedig werk van te maken en ervoor te zorgen dat alle jonge vrouwen die bevallen zijn, effectief als zelfstandige de dienstencheques kunnen krijgen.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Ik vind ook niet dat we er een communautair verhaal van moeten maken. We moeten dat apolitiek benaderen. Zelfstandige vrouwen moeten krijgen waar ze recht op hebben. En als uw brief naar collega Borsus niet helpt: ik heb een alternatief voorgesteld. U bent altijd voor het uitputten van de Vlaamse bevoegdheid. U kunt dus nog altijd Kind en Gezin ook inschakelen. Zo kunnen we de zaak ook oplossen. Het voornaamste is dat we de zaken oplossen voor de mensen, en dat de vrouwen krijgen wat ze verdienen. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.