U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur en de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders in een woonzorgcentrum;
  • het betaald thuis laten van 55-plussers in de banksector en de toepassing van de Vlaamse doelgroepkorting voor oudere werknemers;
  • het gebruik van onkruidverdelgers op basis van het mogelijk kankerverwekkende glyfosaat, naar aanleiding van de publicatie van de 'Monsanto papers';
  • de onrust op scholen bij de uitrol van het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet;
  • de lessen Frans in het basisonderwijs, naar aanleiding van de Onderwijsspiegel 2017;
  • de recente uitspraken van minister-president Geert Bourgeois met betrekking tot integratie;
  • het hoge aantal defecte flitspalen in Vlaanderen;
  • de niet-deelname van De Lijn aan de 'Hi Belgium Pass' om opnieuw toeristen te lokken naar België;
  • de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 26 april 2017 (pdf)

Decreet ondersteuning bovenlokale en topsportinfrastructuur

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur en houdt de eindstemming. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de beschikbare middelen prioritair inzetten op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zoveel mogelijk mensen aan het sporten zetten, en een structurele basis leggen voor de verdere uitbouw van topsporttraininginfrastructuur. Het decreet moet de decretale basis vormen voor de krachtlijnen van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GVS).

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
309 (2016-2017)
van Joris Vandenbroucke aan minister Jo Vandeurzen
310 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
313 (2016-2017)
van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
315 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: MEDEDELING

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

ACTUELE VRAGEN

BESPREKING

BESPREKING

van de Vlaamse Regering
1116 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

van de Vlaamse Regering
1116 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.