U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de interventies door FAST-takelaars bij pech op de autosnelweg;
  • structurele maatregelen tegen dierenmishandeling in slachthuizen;
  • de oprichting van een onafhankelijke waterregulator, naar aanleiding van de terugstorting van te hoge facturaties door De Watergroep;
  • de impact van het Turkse referendum op de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie;
  • de resultaten van het Overlegcomité wat het luchthavendossier Zaventem en de Brusselse geluidsnormen betreft;
  • de sterke toename van het aantal definitief geschorste leerlingen;
  • het wegvallen van het biomassaproject in Langerlo en de gevolgen ervan voor de energiefactuur;
  • de nieuwe uitspraken van minister Liesbeth Homans over de erkenning en subsidiëring van Diyanet-moskeeën in Vlaanderen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 19 april 2017 (pdf)

Performantiedecreet werking sociale woonorganisaties

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat, in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, een aantal maatregelen wil invoeren om de werking van sociale woonorganisaties performanter te maken. De belangrijkste voorgestelde wijziging is het opleggen van een minimale schaalgrootte aan de sociale huisvestingsmaatschappijen vanaf 1 januari 2019. Dit moet leiden tot een efficiëntere werking en een betere dienstverlening aan de huurders. Daarnaast bevat het ontwerp van decreet ook een aantal juridisch-technische wijzigingen. Na de plenaire beraadslaging volgt de eindstemming over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

BESPREKING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.