U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, we zullen het nu hebben over de MIG6. Dat is niet de opvolger van de MIG 35, een jachtvliegtuig, maar dat is een netwerkplatform dat verouderd is en dat vernieuwd moet worden. Wat doet dat netwerkplatform? Dat moet alle gegevens verzamelen die de distributienetbeheerders meten bij de mensen thuis, bij de ondernemingen enzovoort, zodat leveranciers daarop kunnen inpikken en op die manier een juiste en tijdige factuur kunnen opmaken. Dat wordt beheerd door Atrias.

Normaal gezien was de planning bedoeld om klaar te zijn tegen 1 januari 2018. En ik moet zeggen dat ik er ook altijd op gerekend heb dat dat zou kunnen, want de vernieuwing van dit digitale datanetwerkplatform is heel belangrijk, enerzijds om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst tijdig en juist hun facturen kunnen krijgen, en dat wordt complexer, omdat mensen ook veel sneller veranderen van leverancier, en dan moet het correct kunnen gebeuren, maar ook als we vanaf 2019 de digitale meter willen invoeren, als we ons netwerk slimmer willen maken, maar vooral ook omdat we vandaag wel weten wat ons totale verbruik is – 52 terawattuur voor Vlaanderen, zegt men – maar men niet het gebruiksprofiel kent over de verschillende uren doorheen het jaar. En als we straks een energieplan, een energievisie, een energiepact moeten opmaken, dan moet je eerst cijfers hebben, want anders wordt het moeilijk om een correcte visie op te maken.

Minister, ik verneem dat 1 januari 2018 niet haalbaar zou zijn en dat men de opstart voor onbepaalde tijd zou uitstellen. Wat kunt u daar nog aan doen om dit toch nog tijdig af te krijgen, of toch zo snel mogelijk?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Bedankt voor uw vraag, mijnheer Gryffroy. Het is inderdaad zo, zoals u zegt, dat de Belgische netbeheerders voor elektriciteit en aardgas sinds enkele jaren aan het werken zijn aan één gemeenschappelijke ‘clearing house’. En dat ‘clearing house’ is er inderdaad om de data tussen de netbeheerders en de leveranciers gemakkelijk en eenvoudig uit te wisselen.

Zoals u zegt, zal dat in heel het verhaal – het energieplan, de energievisie en het energiepact – een grote rol spelen. Het energieplan is er al, dat hebben we al besproken. De visie komt er vrij snel aan en het pact, daar zijn we volop aan bezig.

Bij dergelijke grote IT-projecten zijn tests van cruciaal belang. Ik heb ook de grote digitalisering meegemaakt in de banksector toen ik daar nog werkte, dat is al een tijd geleden. Blijkbaar zijn een aantal betrokkenen én netbeheerders én leveranciers nog niet helemaal klaar en het zou kunnen dat er uitstel wordt gevraagd. Morgen, zoals u wellicht wel weet, komen de netbeheerders samen om dit te bespreken en op 19 april wordt de beslissing genomen door het Marktcomité.

Ik heb heel duidelijk gemaakt dat een uitstel dat de uitrol van de digitale meter in het gedrang zou brengen, absoluut niet te verantwoorden is. We zijn, zoals u weet al, een van de laatsten in Europa om de uitrol te doen. We hebben nu gezegd: we gaan eraan beginnen met als startdatum voor de uitrol 1 januari 2019. Ik heb echter begrepen uit het antwoord dat ik heb gekregen bij mijn aandringen dat het uitstel niet langer zou duren dan september 2018. Dus, het is inderdaad juist: januari zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Maar men hoopt dan toch zeker klaar te zijn tegen september 2018 en dat zou betekenen dat de uitrol van de digitale meter niet in het gedrang zou komen.

Minister, ik ben blij dat u erachter zit, maar ik kijk natuurlijk naar het aspect van de digitale meter. De uitrol zou beginnen op 1 januari 2019, dan kunt u inderdaad zeggen dat september 2018 nog net haalbaar is, met nog wat uitstel en dergelijke, dat komt juist rond om eind 2018, begin 2019, te starten.

Ik ben het er 100 procent mee eens dat de mensen de juiste factuur moeten ontvangen als er een nieuw netwerkplatform wordt opgestart. Of dat dan begin 2018 is of eind 2018, dat maakt niet uit, de mensen moeten van de eerste keer de juiste factuur krijgen. Dat moeten we proberen te vermijden.

De juiste verbruiksprofielen op het distributienet kennen we momenteel nog altijd niet. Deze vraag stel ik al twee jaar. Iedere dag uitstel is een dag te veel. We hebben dat nu nodig, we kennen enkel het verbruiksprofiel op het Elianetwerkniveau, maar niet wat daaronder gebeurt. Dat is nochtans belangrijk. We spreken over decentraal, over batterijen, en dan ontbreken die gegevens en ik moet nog eens negen maanden langer wachten. U kunt geen visie maken zonder cijfers.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Het gebeurt vaker dat grote IT-projecten vertraging oplopen, maar dat mag geen verschoning zijn voor wat hier gebeurt. We weten al veel langer wat er moet gebeuren en dus is er geen enkele goeie reden te bedenken waarom dit op zich laat wachten.

Ik begrijp dat de netbeheerders naar de bedrijven wijzen en dat de leveranciers naar de netbeheerders wijzen, ik weet niet wat er precies aan de hand is. Ik weet ook niet of u het weet, minister. Op zich doet dat er weinig toe, maar ik denk dat het wel van belang is om te vermijden dat de kosten die dit uitstel met zich meebrengt, weer verhaald worden op de consument.

Ik heb begrepen dat de grote leveranciers IT’ers hebben ingehuurd om wel tijdig klaar te zijn met hun processen. Wel, als men niet tijdig kan starten, zullen die IT’ers wellicht langer in dienst moeten blijven, tot de effectieve start, dus er komen bijkomende kosten. Als het de fout zou zijn van de netbeheerders, hebben zij dezelfde problemen. In de beide gevallen riskeren we dus dat de extra kosten bij de consument terechtkomen. Ik wil dat dit vermeden wordt en ik vraag wat u daaraan wilt doen.

Ik zou kunnen zeggen: ik zal ze dwingen. Ik heb heel duidelijk gemaakt dat dit niet mag worden uitgesteld, dat de digitale meters niet in het gedrang mogen komen. Dat is voor mij inderdaad de eerste bekommernis.

Mijnheer Gryffroy, mijnheer Danen, natuurlijk ben ik het met u eens dat het allemaal het best zo snel mogelijk zou gaan en dat het in feite al eerder had moeten gebeuren. Zoals u weet, heb ik een vrij sterke dadendrang, maar ik ben niet de officiële baas van de leveranciers, noch van de netbeheerders. Mocht het bij mijn administratie liggen, dan zou ik zeggen: het moet en het zal. Dit zijn externe partijen. Die moeten klaar zijn en ik kan er als minister van Energie alleen maar op aandringen dat het zo snel mogelijk gaat en dat het uitstel tot een minimum wordt beperkt.

Aan de andere kant heb ik natuurlijk wel begrip voor een aantal problemen op technisch en digitaal vlak. Zoals u weet, ben ik niet alleen daadkrachtig maar ook heel begripvol.

Ik hoor het graag zeggen dat het al eerder had moeten gebeuren, en ook dat u zult aandringen. Ook ik zal dat doen, in mijn netwerk, om dat zo maar te zeggen. Als het uitstel het gevolg is van het feit dat men fouten in de facturering wil voorkomen, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Als het uitstel betekent dat de aanleg toch nog kan gebeuren voor de invoering van de digitale meters, dan heb ik daar ook geen bezwaar tegen. Ik ga ook honderd procent akkoord om te stellen dat de kosten niet mogen worden doorgerekend, mijnheer Danen. Ik vraag het al twee jaar: we hebben data-informatie nodig. Data zijn erg nuttig om een degelijke visie te kunnen uitwerken. Hoe sneller u over data beschikt, hoe beter voor uw energiebeleid en uw energiepact.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.