U bent hier

In de kijker

60 jaar Verdrag van Rome - Toespraak Koen Lenaerts

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap uit 1957 houdt prof.dr. Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, een toespraak over de bijdrage van het Hof van Justitie aan de Europese eenmaking.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de kritiek van de Vlaamse diversiteitsambtenaar op het beleid;
 • de hervorming van de rijopleiding;
 • de verkoop van overheidsgronden voor de ontsluiting van het Eurostadion-project;
 • het uitblijven van een nationaal alcoholplan;
 • het aanwenden van financiële reserves van welzijnsvoorzieningen voor investeringen;
 • het verbeteren van de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden;
 • het verhogen van de werkzaamheidsgraad van inburgeraars;
 • het uitblijven van een regeringsbeslissing met betrekking tot de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen;
 • de Green Deals voor een vergroening van de economie;
 • het zonder instemming inkleuren van percelen in jachtplannen;
 • vertraging bij de aanleg van basisinfrastructuur voor de energietransitie;
 • een eventuele fusie van Eandis en Infrax en de impact hiervan op de elektriciteitsfactuur.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 29 maart 2017 (pdf)

Vermindering verkooprecht en schenkbelasting voor beschermde monumenten

De Vlaamse Regering wil de aankoop of verkrijging van beschermde monumenten met investeringsnood fiscaal aantrekkelijker maken en nieuwe eigenaars aanmoedigen om op korte termijn te investeren in het goed. De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet en de Vlaamse Codex Fiscaliteit met dat oogmerk, en houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet.

Motie onderzoek door Rekenhof naar werking Unia

Naar aanleiding van het recente debat over de verklaringen van minister Homans betreffende Unia, diende onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum-Vandevoorde een motie tot onderzoek door het Rekenhof in naar de performantie van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. De plenaire vergadering moet zich bij hoofdelijke stemming uitspreken over deze motie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Toespraak van prof. dr. Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, naar aanleiding van de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome: '60 jaar in verscheidenheid verenigd: de bijdrage van het Hof van Justitie van de Europese Unie'
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
274 (2016-2017)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
280 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
284 (2016-2017)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: TOESPRAAK

Toespraak van prof. dr. Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome:
"60 jaar in verscheidenheid verenigd: de bijdrage van het Hof van Justitie van de Europese Unie"

ACTUELE VRAGEN

van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
274 (2016-2017)
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
276 (2016-2017)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
280 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
284 (2016-2017)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.