U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met een motie van Hermes Sanctorum-Vandevoorde tot onderzoek door het Rekenhof naar de performantie van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia).

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, collega’s, ik denk dat iedereen wel het debat, zeker in de media, heeft gevolgd over Unia. Vorige week was er ook een heel intens debat in de bevoegde commissie van het parlement. De kritiek van de minister ten aanzien van Unia is zo striemend en van dien aard dat het de taak is, en zelfs de plicht, van ons als parlement om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren en om een objectief beeld van Unia te verkrijgen. Het standpunt van de minister, ondersteund door haar fractie, is dat er heel snel een doorlichting van Unia moet komen. Heel snel. De andere meerderheidspartijen waren ook bijzonder boos op de minister en op de N-VA-fractie. De verwijten van extra polarisering kwamen toen naar boven. De oppositie verwijt de minister zelf niet objectief te zijn.

Collega’s, de rode draad in dit debat is dat er heel snel een objectief beeld moet komen van Unia. Wij hebben het Rekenhof als waakhond dat we kunnen inschakelen. Laat ons dat dan ook zo snel mogelijk doen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, betekent dat dat het volgende week wordt geagendeerd?

De voorzitter

Neen, dat was een aanvulling van de agenda. Het punt is hier afgevoerd voor de agenda van de plenaire vergadering.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ja, maar mijn vraag is of het punt volgende week dan opnieuw wordt geagendeerd, conform de procedure.

De voorzitter

Daar zal het Uitgebreid Bureau volgende week dan over beslissen, als u graag hebt dat we dat volgende week aan de agenda toevoegen, zoals dat trouwens oorspronkelijk ook was gepland. Normaal stond dat volgende week op de agenda.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Het antwoord is dus positief, dan.

De voorzitter

Maandagmiddag na 14 uur kunt u mij bellen, kunt u dat vernemen. U hebt mijn nummer.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.