U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 maart 2017, 13.59u

Voorzitter
Herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016
De voorzitter

Dames en heren, gisteren was het 21 maart, en die datum wordt sinds mensenheugenis beschouwd als het begin van de lente, van nieuw leven.

Helaas ligt er sinds 22 maart 2016 in ons land een schaduw over dat traditionele moment van optimisme. Daags na het begin van de lente vorig jaar veegden de aanslagen in Zaventem en Maalbeek het zalige gevoel weg van ontluikende bloemen, van een vroege zwaluw, van de eerste zonnestralen op de terrassen. In plaats daarvan dompelden twee terroristische aanvallen ons land onder in afschuw, in afgrijzen – jawel, ook in woede – en ten slotte in rouw. Het hart van onze maatschappij werd getroffen. Het was van de wereldoorlogen geleden dat onze gemeenschap nog wreedheden op zulke schaal had meegemaakt.

Laat ons evenwel niet vergeten dat gelijkaardige mensonterende taferelen zich in de jaren voordien hadden voorgedaan in Parijs, Londen en Madrid, en dat er sindsdien nog even gruwelijke misdaden zouden worden gepleegd in Nice en Berlijn. Onze westerse democratieën kwamen rechtstreeks onder vuur, maar laat ons niet vergeten dat wij al jarenlang onze schouders ophalen bij nieuwsberichten over bomaanslagen in Bagdad, Karachi, Kenia of Mali. Laat ons dus niet vergeten dat vele burgers in tal van landen op deze aarde in voortdurende angst leven, onder het juk van terreur.

Als vertegenwoordigers van het Vlaamse volk is het onze taak om eerst binnen onze eigen gemeenschap en daarna over de grenzen heen ervoor te ijveren om zulk klimaat van permanente onzekerheid uit de wereld te helpen. Laat ons 22 maart nooit vergeten als ijkpunt, zoals wij ook de cijfers 14-18, 40-45 of 9/11 als een blijvende waarschuwing in gedachten houden.

Elk jaar betuigen wij nog onze eer aan de gesneuvelden uit de wereldoorlogen. Wij vereren hen als helden, als behoeders van onze vrijheid. Terecht. Het past dan ook met evenveel respect stil te staan bij de slachtoffers van 22 maart – overleden, verminkt of getekend. Zij hebben er nooit om gevraagd om een rol te spelen in deze tragedie, en toch zullen zij jaar na jaar opgevoerd worden als helden tegen wil en dank, die ons telkens opnieuw wijzen op de absolute noodzaak, die vrede heet. Desondanks hebben ook zij geleden, en velen onder hen lijden nu nog, net als hun familieleden, vrienden en nabestaanden.

Mag ik daarom één minuut stilte vragen, een minuut waarin onze gedachten uitgaan naar de slachtoffers van 22 maart, naar hun hulpverleners van de dag zelf, naar hun zorgverstrekkers van de periode die daarop volgde, naar hun familie en nabestaanden en ten slotte naar de toekomst, die wij met al onze krachten een vreedzaam en democratisch gelaat moeten geven voor al onze burgers.

Graag dus één minuut van stilte en bezinning.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen een minuut stilte in acht.

Ik dank u.

Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.