U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de performantie van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia)
1111 (2016-2017) nr. 1
Actuele vraag over de gevolgen van een eventuele uitbreiding van het Kanaalplan tot alle Vlaamse gemeenten en het overleg ter zake tussen de verschillende beleidsniveaus
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
260 (2016-2017)
Actuele vraag over de impact van het nieuwe Logiesdecreet op kleinschalige logies
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Ben Weyts
261 (2016-2017)
Actuele vraag over het optimalisatieplan van het loodswezen
van Bert Maertens aan minister Ben Weyts
262 (2016-2017)
Actuele vraag over de hervorming van het sanctiesysteem binnen de Vlaamse sociale bescherming (zorgverzekering)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
263 (2016-2017)
Actuele vraag over de bijstand aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016
van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen
264 (2016-2017)
Actuele vraag over het recht op onderwijs en ondersteuning voor jongeren met een complexe beperking
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
265 (2016-2017)
Actuele vraag over kinderen met beperkingen die geen onderwijs of ondersteuning krijgen
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
266 (2016-2017)
Actuele vraag over de impact van de afschaffing van de Vestigingswet voor een aantal beroepen
van Lorin Parys aan minister Philippe Muyters
267 (2016-2017)
Actuele vraag over de kwaliteitsbewaking bij en vorming van zelfstandige ondernemers na de afschaffing van de vestigingswetgeving
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
268 (2016-2017)
Actuele vraag over het uitblijven van een beslissing met betrekking tot de bescherming van de meest waardevolle zonevreemde bossen
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
269 (2016-2017)
Actuele vraag over de evaluatie van de bestaande steunmaatregelen voor Vlaamse audiovisuele producties
van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
270 (2016-2017)
Actuele vraag over de ondersteuning van Vlaamse fictie
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
271 (2016-2017)
Actuele vraag over een mogelijk latere start van het schooljaar 2017-2018 door het islamitisch Offerfeest op 1 september
van Chris Janssens aan minister Hilde Crevits
272 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft
1046 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° het aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, zoals gewijzigd door het eerste protocol, ondertekend te Straatsburg op 9 december 1987 en door het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016; 2° het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016 tot wijziging en aanvulling van het onder 1° vermelde aanvullende akkoord
1067 (2016-2017) nr. 1
Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de performantie van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia)
1111 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft
1046 (2016-2017) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° het aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, zoals gewijzigd door het eerste protocol, ondertekend te Straatsburg op 9 december 1987 en door het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016; 2° het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016 tot wijziging en aanvulling van het onder 1° vermelde aanvullende akkoord
1067 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.