U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Rob Beenders en Johan Danen betreffende de beslissing om de Vlaamse Energielening te hervormen door de doelgroep te beperken voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De heer Danen heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ook dit dossier verdient een hoogdringende behandeling. Minister Tommelein heeft immers enkele keren aangekondigd dat hij eerstdaags – dat wil zoiets zeggen als ‘onverwijld’, denk ik – zal beslissen om de Vlaamse Energielening te hervormen, lees: te beperken. Zowel vandaag als vorige week in de hoorzitting in de commissie hebben de stakeholders duidelijk gezegd dat ze dat geen goed idee vinden. Heel wat leden van de meerderheid vinden dat ook. Om ons te behoeden voor een slechte regeringsbeslissing in de komende dagen, vragen we de spoedbehandeling van dit dossier. Als het dossier naar de commissie komt, is het immers misschien al te laat. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Vooreerst dit, waarom ik het woord neem: we hebben daarover binnen de meerderheid overlegd, en dat is een goede manier van werken.

Dit thema is vorige week aan bod gekomen in de commissie, en zelfs deze voormiddag nog, heb ik me laten vertellen. Het belangrijkste is dat er een impactstudie is aangekondigd door minister Tommelein. Het lijkt me onverstandig om nu snel snel te gaan werken zonder de details van de impactstudie te kennen.

Alle gekheid op een stokje: de impactstudie is er al weken of zelfs maanden, maar we krijgen ze niet in handen, ook al vragen we er al zo lang naar. Dat kan alleen maar betekenen dat er niet in staat wat jullie willen dat erin staat, en dus dat de hervorming niet nodig is. Nogmaals, daarom pleiten wij voor de spoedbehandeling, om te voorkomen dat we daar een slechte beslissing nemen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Rob Beenders en Johan Danen betreffende de beslissing om de Vlaamse Energielening te hervormen door de doelgroep te beperken voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.