U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik zou graag bij motie van orde willen vragen om ons straks te beraden over de dringende agendering van een voorstel van resolutie van de heren Beenders en Danen over de nakende hervorming van de energielening die in de toekomst niet meer toegankelijk zou zijn voor alle Vlamingen. We zouden graag hebben dat het parlement zich kan uitspreken over de wenselijkheid van die hervorming, gelet op het feit dat de Vlaamse Regering zich daar eerstdaags over zal beraden.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken. Hebt u een tekst?

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Die is elektronisch al anderhalf uur geleden ingediend.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.