U bent hier

In de kijker

Oosterweelakkoord

De Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen bereikten een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over wat een historisch compromis wordt genoemd.

Download hier het document van de Vlaamse Regering Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid (pdf)

Saneringsbijdrage waterfactuur

De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde deze week een rapport over de aanwending van de saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders. Daaruit blijkt dat een deel van deze gelden worden opgepot of doorgesluisd naar de gemeenten in plaats van gebruikt voor de aanleg van riolen. De plenaire vergadering debatteert hierover met minister Joke Schauvliege

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Door toevoeging van een actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de hervorming van de taxisector;
  • het kritische SAR-advies bij het Actieplan Geestelijke Gezondheid;
  • de impasse rond de bescherming van kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen;
  • de nood aan een trendbreuk inzake deuitstoot van broeikasgassen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • maatregelen om het aanvechten van vergunningen strikter te reglementeren;
  • het advies van de Vlaamse Regering inzake de hervorming van de Civiele Bescherming.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 15 maart 2017 (pdf)

Resolutie bevriezen toetredingsprocedure Turkije tot Europese Unie

De indieners van van een voorstel van resolutie waarin de Vlaamse Regering wordt opgeroepen om te pleiten voor een tijdelijke bevriezing van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie, hebben gevraagd om dit voorstel bij spoed te behandelen, gezien de actualiteit. De spoedbehandeling is aanvaard. De resolutie werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBATTEN

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
243 (2016-2017)
van Michel Doomst aan minister Joke Schauvliege
248 (2016-2017)

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 maart 2017 gehouden actualiteitsdebat over het akkoord tussen de Vlaamse overheid, het Antwerps stadsbestuur en de actiegroepen betreffende het Oosterweeldossier
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 maart 2017 gehouden actualiteitsdebat over de conclusies uit het VMM-rapport betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur door de rioolbeheerders
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.