U bent hier

In de kijker

Het actualiteitsdebat over de werking van Unia en de verklaringen van minister Liesbeth Homans is afgelast wegens ziekte van de minister.

Actualiteitsdebat schoolse betrokkenheid allochtone ouders

De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de betrokkenheid van allochtone ouders bij de school, naar aanleiding van de recente uitspraken in dit verband van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het nieuwe starterspakket kleuteronderwijs als instrument voor kleuterparticipatie;
  • de gevolgen van de verwachte toename van het aantal singles tegen 2060;
  • het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen en de alternatieven voor automobiliteit in regio's met weinig openbaar vervoer;
  • problemen met de aanvraag van verhoogde kinderbijslag door rechthebbenden.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 8 maart 2017 (pdf)

Wijziging Logiesdecreet - brandveiligheid

Naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van State bij de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Logiesdecreet dienden enkele parlementsleden een voorstel van decreet in om het Logiesdecreet aan te passen wat de rechtsgrond voor de brandveiligheidsbepalingen en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden betreft.

Constante woonkostenbenadering voor sociale huurwoningen

Wie in een oudere, slecht geïsoleerde sociale woning woont, betaalt soms meer door de energiekosten dan een persoon die een vergelijkbare maar nieuwere sociale woning betrekt. Een aantal leden van de meerderheid wil deze problematiek aanpakken via de constante woonkostenbenadering, waarbij niet alleen de huurprijs maar ook de energie- en waterkosten en onderhoud van gemeenschappelijke delen in rekening worden gebracht. Op die manier willen ze socialehuisvestingsmaatschappijen ook aanzetten tot het energiezuiniger renoveren van hun sociale woningen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie hierover en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Verwelkoming
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat – Aanpassing nieuw overlegmodel na evaluatie in het Overlegcomité
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Toespraak van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

BESPREKINGEN

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
An Christiaens en Michèle Hostekint
Bespreking

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat – Aanpassing nieuw overlegmodel na evaluatie in het Overlegcomité

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
An Christiaens en Michèle Hostekint
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 8 maart 2017 gehouden actualiteitsdebat over de uitspraken van minister Hilde Crevits betreffende de schoolse betrokkenheid van allochtone ouders
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.