U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister, in 2008 kwam er een veiligheidsmonitor tot stand bij De Lijn naar aanleiding van een aantal incidenten die zich op of rond bussen, trams en aan haltes voordeden. De veiligheidsmonitor had tot taak te registreren en op de lijsten waar er incidenten waren, die incidenten te analyseren en aanbevelingen te doen met het oog op het opstellen van het veiligheidsplan van De Lijn. De collega’s hebben dat toen ook actief gevolgd.

Dat had tot doel om kort op de bal te kunnen spelen, om te zien waar er incidenten zijn en waar er moet worden ingegrepen. Dat kon dan leiden tot het verhoogd inzetten van bepaalde buurtwachters die daar ook moesten zijn, tot samenwerking met de politiediensten enzovoort. Dat is natuurlijk cruciaal.

Minister, ik moet u er immers niet op wijzen dat een veilige werkomgeving voor chauffeurs enorm belangrijk is om te komen tot kwaliteitsvol openbaar vervoer, niet alleen voor de chauffeurs zelf, maar ook voor de vele reizigers die dag in, dag uit De Lijn gebruiken.

Nu zijn er recent helaas weer nieuwe incidenten in de kranten opgedoken. In het najaar waren er diverse incidenten in Zottegem en Gent, en nu recent ook in Dilbeek, met ook een stakingsactie tot gevolg. Minister, hoe wordt daarmee omgegaan? Welke maatregelen neemt De Lijn om ervoor te zorgen dat de veiligheid van chauffeurs, maar ook van reizigers blijvend kan worden gegarandeerd?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dat blijft een permanent aandachtspunt, en trouwens niet alleen in Vlaams-Brabant, waar ik woon, maar ook daarbuiten. Het is daadwerkelijk onze bedoeling om ervoor te zorgen dat daar meer aandacht voor is, ook in hoofde van de chauffeurs. Uiteraard hebben we het resultaat van de driemaandelijkse analyse in de veiligheidsmonitor niet afgewacht om ervoor te zorgen dat er daarvoor aandacht is. We hebben verschillende punten waardoor we ervoor zorgen dat er enige aandacht is.

In concreto worden naar aanleiding van het incident van de …

Mijn excuses, ik voel me niet goed. (Minister Ben Weyts wordt onwel en verlaat het halfrond)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.